Irmatiq to narzędzie typu SaaS do zarządzania wszystkimi etapami obsługi inwestorów. Zapewnia wsparcie w procesach zmiany danych osobowych, śledzenia zapadalności instrumentów, generowania, podpisywania oraz przechowywania dokumentów. Posiadać będzie także CRM pod bazę inwestorów czy moduł webinarowy, który umożliwi komunikację audio-video z inwestorami.

Irmatiq pomoże spółkom w zarządzaniu inwestorami

Platforma Irmatiq jest adresowana do spółek prywatnych, posiadających od kilku do kilku tysięcy inwestorów, zarówno udziałowych (udziały, akcje), jak i dłużnych (pożyczki). Rozwiązanie to proponowane jest m.in. spółkom deweloperskim, z rozproszonym akcjonariatem, spółkom dokonującym emisji prywatnych oraz alternatywnym spółkom akcyjnym (ASI).

– Irmatiq usprawni formalną stronę zarządzania komunikacją z inwestorami dzięki generowaniu, podpisywaniu i przechowywaniu potrzebnej dokumentacji. Wraz z większą liczbą inwestorów przybywa pracy, czasami powtarzalnej, którą dzięki platformie all-in-one można wykonywać szybciej i czytelniej. Automatyzacja, CRM, konto inwestora, bezpieczna komunikacja, to praktyki, których potrzebuje rynek – mówi Jakub Niestrój, główny udziałowiec i prezes zarządu Irmatiq.

Opracowanie rozwiązania poprzedziły badania oczekiwań wśród inwestorów i wywiady z samymi spółkami oraz ekspertami rynku. Teraz celem Irmatiq jest rozwój w Polsce, jak i za granicą. Potencjał projektu dostrzegł fundusz Arkley Brinc, który zainwestował w spółkę 2 mln zł.

– Mając doświadczenie z pierwszej ręki w zakresie wyzwań, z jakimi borykają się obecnie inwestorzy na rosnącym, ale jednocześnie rozdrobnionym rynku, byliśmy podekscytowani znalezieniem skalowalnego rozwiązania, które nie tylko usprawnia transakcje dla polskich inwestorów, ale i daje możliwość ekspansji i udziału inwestorów z całej Europy – komentuje Bryony Cooper, Managing Partner, Arkley Brinc VC.