Adam Góral
Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland

Rekordowe wyniki finansowe Asseco

W 2020 roku Asseco osiągnęło 12,2 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 14% więcej niż w roku 2019. Sprzedaż własnych produktów oraz usług informatycznych wzrosła, w porównaniu do poprzedniego roku, o 11% i wyniosła 9,6 mld zł. Skonsolidowany zysk operacyjny przekroczył 1,2 mld zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 402 mln zł, co w obydwu przypadkach oznacza wzrost o 25%. Grupa zanotowała istotne wzrosty wyników we wszystkich segmentach i sektorach działalności.

W minionym roku zysk operacyjny non-IFRS wyniósł 1,5 mld zł i był wyższy o 23%, a zysk netto non-IFRS ukształtował się na poziomie 454 mln zł, co oznacza wzrost o 24% w stosunku do roku 2019.

Grupa wypracowała lepsze wyniki we wszystkich segmentach operacyjnych, co było możliwe dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju oraz przyspieszonej cyfryzacji firm i instytucji wywołanej przez pandemię. W 2020 roku rynki zagraniczne reprezentowane przez segmenty Formula Systems i Asseco International odpowiadały łącznie za 88% przychodów Grupy. Sprzedaż segmentu Formula Systems zwiększyła się o 15% do 7,6 mld zł, a zysk operacyjny o 30% do 615 mln zł. W segmencie Asseco International przychody wzrosły o 10% i ukształtowały się na poziomie 3,2 mld zł, a zysk operacyjny wzrósł o 12% do 389 mln zł. Sprzedaż segmentu Asseco Poland osiągnęła poziom 1,4 mld zł, czyli o 18% więcej niż rok wcześniej, a zysk operacyjny był o 40% wyższy i wyniósł 215 mln zł.

Przychody Asseco, które są bardzo dobrze zdywersyfikowane sektorowo w 2020 r. rozłożyły się następująco: przedsiębiorstwa – 39%, bankowość i finanse – 36% oraz instytucje publiczne – 25%.

Asseco wspiera w transformacji cyfrowej

Rok 2020 był bardzo dobrym rokiem dla Asseco. Pomimo dużej niepewności na rynku udało nam się poprawić wyniki, umacniając naszą pozycję we wszystkich segmentach oraz sektorach działalności. Przyspieszenie procesów cyfryzacji w firmach i instytucjach sprawiło, że koncentrowaliśmy się na jak najlepszym wsparciu klientów w obliczu pandemii. Konsekwentnie realizowaliśmy strategię silnej dywersyfikacji biznesu – na poziomie krajów, sektorów i produktów. Niezmiennie kluczowa była dla nas sprzedaż własnego oprogramowania i świadczenie usług z nim związanych, a także zwiększanie skali naszego biznesu poprzez dalsze akwizycje. W ubiegłym roku dołączyło do nas 15 nowych spółek, co pozwoliło wzmocnić naszą pozycję na rynkach zagranicznych – powiedział Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland.

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2021 r. w obszarze oprogramowania i usług własnych ma obecnie wartość 7,6 mld zł i jest o 13% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Myśląc o perspektywach rozwoju mamy świadomość, że gospodarka znalazła się w trudnej sytuacji, dlatego do przyszłości podchodzimy z umiarkowanym optymizmem. Naszym celem jest utrzymanie wiodącej pozycji w strategicznych dla Asseco sektorach: bankowości, ubezpieczeniach, energetyce, telekomunikacji, opiece zdrowotnej i administracji publicznej. Stawiamy na dalszy rozwój w obszarze własnych produktów i usług. Poza rozwiązaniami sektorowymi, priorytetem są dla nas również systemy ERP, płatności oraz usługi zaufania. Będziemy inwestować w rozwój produktów chmurowych i usług związanych z cyberbezpieczeństwem. Chcemy dalej rozwijać się poprzez przejęcia i wzmacniać nasze kompetencje w poszczególnych sektorach. Interesują nas firmy podobne do Asseco: z własnymi produktami, ze stabilną sytuacją finansową, działające w podobnych sektorach i których właściciele chcieliby pozostać po akwizycji w firmie oraz rozwijać ją wspólnie z nami – dodaje Adam Góral.

Wysoka dywidenda dla akcjonariuszy

Asseco konsekwentnie buduje wartość dla akcjonariuszy i dzieli się z nimi zyskiem. Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie polityki dywidendowej z obecnej, „od 10% do 40%”, na nową – powyżej 50% zysku. W tym roku rekomenduje wypłatę 258 mln zł dywidendy z zysku za 2020 rok, co oznacza 3,11 zł na jedną akcję oraz stanowi 64% skonsolidowanego zysku netto Grupy.

Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty finansowe związane z transakcjami nabycia (M&A) i sprzedaży spółek (oraz związane z nimi efekty podatkowe).

/Informacja prasowa/Asseco