System Asseco umożliwiający składanie przez klienta podpisu biometrycznego na dokumentacji został wdrożony w firmie Kruk na tabletach doradców terenowych. Wszystko po to, aby mogli oni, podpisując umowę z klientem, nie poświęcać już czasu na drukowanie dwóch egzemplarzy umowy oraz wysyłanie ich pocztą czy kurierem do firmy.

Grupa Kruk wykorzysta podpis elektroniczny Asseco

Podpisany elektronicznie dokument, zaraz po złożeniu podpisu przez klienta, jest dostępny w systemach informatycznych Kruka. Z kolei klient może otrzymać swój egzemplarz umowy podczas wizyty, e-mailem lub w formie papierowej. Kiedy wybierze drugą z tych opcji, drukowany jest tylko jeden dokument dla klienta – czytamy w komunikacie.

Jednym z kluczowych etapów procesu obsługi wierzytelności jest podpisanie umowy między stronami. We wdrożonym rozwiązaniu odręczny podpis na dokumencie umowy zastąpiony został podpisem odręcznym utrwalonym elektronicznie (biometrycznym) w aplikacji Signatus słowackiej firmy Anasoft – partnera Asseco.

Wcześniej Asseco wdrożyło podpis elektroniczny między innymi w Santander Consumer Banku. Dzięki temu zawieranie umów kredytowych miało zostać przyśpieszone o 30%. Innym dużym klientem współpracującym z Asseco jest także sieć sklepów Żabka, która wykorzystuje kwalifikowany podpis elektroniczny do zdalnego podpisywania dokumentów pomiędzy centralą Żabki a franczyzobiorcami.