W jakim stopniu jesteśmy świadomi zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni? Czy potrafimy zadbać o swoje bezpieczeństwo? Jak sobie z tym radzimy? Jakie prezentujemy postawy i taktyki działania? Na te i wiele innych pytań odpowiada raport Banku Pekao pt. „Czy czujesz się bezpiecznie w Internecie”, w którym wnioski z rozmów z Internautami zostały połączone z pomiarem ankietowym wśród dorosłej populacji Polski.

Pełny raport można znaleźć tutaj.

Co trzeci Polak ofiarą cyberprzestępców

Statystycznie 13 mln dorosłych internautów, czyli jak wynika z badania, co trzeci Polak był ofiarą co najmniej jednego cyberprzestępstwa. Najczęściej wskazywane były infekcja urządzenia, utrata pieniędzy z rachunku bankowego, wykorzystywanie danych do podszywania się, głównie po to by potem oszukać znajomych. 47% respondentów badania wie, co zrobić w przypadku ataku, jednak tylko co trzeci ankietowany zgłosił fakt zaistnienia przestępstwa.

Zatem problem cyberataków jest znany respondentom. Jednak wiedza o zagrożeniach jest rozproszona i chaotyczna. Zaledwie 36% ocenia swoją wiedzę o sieci jako zdecydowanie lub raczej dużą. Jednak, co jest optymistyczne, już ponad połowa wszystkich uczestników badania (53%) jest otwarta na poszerzanie wiedzy. Zdaniem 55% to banki powinny informować o zagrożeniach w sieci.

Raport Pekao pokazuje, że aż 82% respondentów jest zdania, że rozważne zachowanie w sieci jest ważniejsze niż stosowanie najlepszych technologii i programów zabezpieczających. Aby uchronić się przed oszustwami i atakami internauci stosują różne zabezpieczenia. Najczęstszą taktyką jednak jest ostrożność. Ponad połowa respondentów unika otwierania linków lub załączników pochodzących z nieznanych źródeł; 42% badanych osób korzysta z programów antywirusowych; 40% nie loguje się do publicznego WIFI; 38% stosuje hasła/PIN-y do kont lub urządzeń; 36% uważa na to, co zamieszcza w sieci.

Jak Polacy zachowują się w sieci?

Raport, opracowany przez Bank Pekao, skupia się na analizie zachowań Polaków w sieci. W trakcie badania zidentyfikowano cztery podstawowe typy internautów. Są to: Minimaliści (30% ankietowanych), Zaradni (28%), Pragmatycy (27%) i Ryzykanci (15%). Każda z tych grup różni się w swoim podejściu do bezpieczeństwa, wiedzy na temat zagrożeń oraz sposobach zabezpieczeń stosowanych podczas korzystania z Internetu i urządzeń elektronicznych.

Jak zaznaczają autorzy raportu, większość z nas zdaje sobie sprawę z istniejących zagrożeń, choć różnimy się w ich odbiorze, a także inaczej na nie reagujemy. Najczęściej cyberataku doświadczają Ryzykanci – 78% respondentów z tej grupy przyznaje się, że byli celem cyberzłodziei.

Najrzadziej cyberprzestępstwa dotykają Pragmatyków (45%). Zapewne wynika to ze sposobu, w jaki obie grupy zachowują się w Internecie. Pragmatycy spędzają w nim najmniej czasu i bardzo dbają o swoje bezpieczeństwo. Ta cecha upodabnia ich najbardziej do grupy Zaradnych. Minimaliści z kolei przebywają w sieci ponad 6 godzin dziennie, czyli o 30 minut więcej niż wynosi średnia. Czują się tam swobodnie. Jednak charakteryzuje ich również duży poziom zagubienia.

Dodatkiem do raportu Pekao jest test, dzięki któremu każdy może sprawdzić, który z profili najtrafniej charakteryzuje jego zachowania w sieci. Po jego wykonaniu otrzymamy także wskazówki, na co zwrócić uwagę, aby bezpiecznie korzystać z Internetu – link do: Test – Bank Pekao S.A.