Bank BNP Paribas w swojej nowej kampanii „Bank Dobrych Decyzji” pokazuje, na jak wiele rzeczy może mieć realny i pozytywny wpływ instytucja odpowiedzialna społecznie. Uzupełnieniem kampanii są nowości w ofercie banku. Pierwsza z nich, karta tenisowa Visa, jest już dostępna dla klientów.

Elementami kampanii będą spoty telewizyjne, kampanie display i komunikacja w mediach społecznościowych. To także nowa odsłona wizualna i hasło #BankDobrychDecyzji, czytamy w informacji prasowej BNP Paribas.

– Zaufanie to jeden z kluczowych atrybutów dla Klientów wybierających bank. Ludzie powierzając instytucji finansowej swoje oszczędności, bądź wiążąc się z nią 20-letnim kredytem chcą mieć poczucie, że wybrali najlepiej jak mogli. Bank BNP Paribas buduje to zaufanie na bardzo wielu płaszczyznach, a kampania Bank Dobrych Decyzji ma to podkreślić. Przedstawiamy się w niej nie tylko jako odpowiedzialna i profesjonalnie zarządzana organizacja, ale również jako podmiot, który podziela wartości ze swoimi Klientami – mówi Darek Maciołek, dyrektor zarządzający Pionu Komunikacji, Marketingu i Zaangażowania Społecznego w Banku BNP Paribas.

Bank BNP Paribas prowadzi bardzo wiele rozmaitych działań, które oprócz finansów dotykają również wielu innych płaszczyzn. Porusza m.in. kwestie różnorodności, równouprawnienia, dostępności, edukacji, digitalizacji czy środowiska naturalnego, więc każdy z jego klientów może mieć pewność, że ważne dla niego aspekty życia są istotne również dla jego banku. W spotach i pozostałych materiałach niosących przekaz kampanii poruszone zostaną kwestie dot. m.in. ułatwień w oddziałach dla osób z niepełnosprawnościami, wspierania stypendiami zdolnej młodzieży, promowania edukacji finansowej dzieci czy wieloletniego zaangażowania banku we wspieranie potrzebujących w ramach Szlachetnej Paczki.

– Platforma Bank Dobrych Decyzji dotyka zarówno ważnych aspektów biznesowych, takich jak rezygnacja z finansowania przemysłu węglowego, tytoniowego czy futrzarskiego, ale mówi przede wszystkim o naszym realnym wpływie na otaczającą rzeczywistość. Tym co dla Klientów ważne w ich najbliższym otoczeniu. Choćby dzięki takim naszym programom, jak Misja Edukacja, już ponad 100 tys. dzieci poszerzyło swoją wiedzę o finansach. Pomogliśmy także ponad 1000 lokalnym organizacjom i fundacjom. Głęboko wierzymy, że rola biznesu nie ogranicza się do zwiększania zysków czy podnoszenia jakości usług. Jako część społeczeństwa, firmy powinny aktywnie przyczyniać się do tworzenia przyjaznego otoczenia i dawać innym dobry przykład – podsumowuje Darek Maciołek.

Od 3 kwietnia spoty kampanii będą emitowane w telewizji, na platformach VOD i na YouTube. Kampania będzie wzmocniona działaniami reklamowymi w serwisach zasięgowych oraz w social mediach. Za przygotowanie kampanii odpowiedzialna była agencja Publicis Worldwide Poland, a za planowanie i zakup mediów Havas Media Poland.