Bank Litwy wskazuje, że instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego licencjonowane na Litwie przetrwały szok wywołany przez pandemię COVID-19. Litewski nadzór oczekuje, że rynek dalej będzie się rozwijać w dynamicznym tempie, czemu przyczynić ma się także Brexit.

Number of EMI:PI Licences and Income

Fintech na Litwie powoli nabiera finansowego rozpędu

W trzecim kwartale 2020 roku łączna wartość transakcji płatniczych wykonanych przez EMI/PI (Electronic Money Institutions/Payment Institutions) wyniosła 24,9 mld EUR – to 1,6 -krotny wzrost względem analogicznego okresu rok tem. Dochody EMI/PI z działalności licencjonowanej wzrosły do 68,8 mln EUR – to wzrost o 29,6 mln EUR w porównaniu z pierwszymi 9 miesiącami 2019 roku. 

Bank Litwy zwraca uwagę, że dochody EMI wzrosły ponad dwukrotnie, podczas gdy dochody instytucji płatniczych zmalały o 2 mln EUR, co bank tłumaczy cofnięciem licencji dwóm podmiotom w związku ze stwierdzonymi istotnymi naruszeniami.

Aczkolwiek nawet biorąc pod uwagę znaczące wzrosty, to wyniki wciąż są skromne. Przypomnijmy, że pod koniec 2019 roku na litewskim rynku działało 67 instytucji pieniądza elektronicznego i 48 instytucji płatniczych. W sumie zanotowały one 66,1 mln EUR przychodów – co było wzrostem o 60%, ale łączny zysk sektora wyniósł tylko 3,6 mln EUR, a blisko połowa firm zanotowała stratę.

Na publicznej liście EMI/PI prowadzonej przez Bank Litwy, który jest równocześnie organem nadzorczym, znajduje się obecnie 121 podmiotów. Obecnie bank rozpatruje 40 wniosków licencyjnych, a w 2021 roku spodziewa się kolejnych 100 nowych. Aż 16% działających na litwie fintechów płatniczych to podmioty z kapitałem brytyjskim.

Mała deregulacja

Nadzór na Litwie wyszedł naprzeciw oczekiwaniom niektórych fintechów i odciążył je regulacyjnie w zakresie obowiązków sprawozdawczych. Podmioty, które świadczą usługi wyłącznie inicjowania płatności lub zbierania informacji o rachunku, lub zajmują się wyłącznie pobieraniem opłat za media lub inne usługi świadczone regularnie na potrzeby gospodarstw domowych, nie będą musiały składać kwartalnych sprawozdań, tylko roczne.

/LP