Luminor Bank to estoński bank, którego oddział operuje także na Litwie. W wyniku dochodzenia przeprowadzonego przez Bank Litwy wynika, że Luminor w okresie lipiec-sierpień nie wywiązał się z obowiązków dostawcy usług płatniczych, nie zapewniając swoim klientom prawa do dysponowania środkami na własnych rachunkach – czytamy w informacji prasowej. 

Kosztowne problemy techniczne

W jednym z incydentów bank wykonał 772 nieautoryzowane transakcje płatnicze (duplikaty) na kwotę ponad 1 mln EUR. Po ich wykryciu bank nie podjął odpowiednich działań w celu rozwiązania problemu – czytamy na stronie Banku Litwy. Większość klientów, których dotyczyły nieprawidłowości nie otrzymała zwrotu do końca następnego dnia roboczego – tak jak stanowi ustawa o usługach płatniczych obowiązująca w Republice Litwy. Za to naruszenie Bank Litwy nałożył na bank 150 tys. EUR grzywny.

Kolejne 100 tys. EUR nałożono za niewłaściwą komunikację Luminor Bank z klientami w sprawie stwierdzonych incydentów i nieudzielenie im wszystkich informacji.

Z doniesień Banku Litwy wynika, że ok. 5500 klientów bezskutecznie próbowało użyć swojego podpisu mobilnego i utraciły dostęp do bankowości internetowej – bank nie wyjaśnił sytuacji i nie podjął na czas działań w celu rozwiązania tego problemu. Za to ostatnie naruszenie bank został ukarany grzywną w wysokości 100 tys. EUR. W sumie łączna grzywna wyniosła 350 tys. EUR.

Zeszłoroczne oroblemy techniczne wynikały z procesu migracji na nową platformę. Bank utrzymuje, że naprawił niedociągnięcia. Luminor Bank to trzeci największy bank w krajach bałtyckich. Na początku 2021 roku bank podpisał umowę z IBM, której celem jest przyśpieszenie transformacji cyfrowej.

/LP