Startupy, które wezmą udział w regulacyjnej piaskownicy, będą mogły przetestować swoje innowacyjne usługi finansowe lub modele biznesowe z prawdziwymi klientami. Podobny program dla młodych firm technologicznych jest wdrażany w Polsce pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

Ostatnią w tej sprawie odbyły się konsultacje, na których Artur Granicki, Dyrektor Departamentu Fintech UKNF, przedstawił propozycję dla polskiego sektora innowacji finansowych, a w szczególności wirtualnej piaskownicy, która była tematem debaty „Rola państwa i uczestników rynku w budowie silnego sektora innowacji finansowych w Polsce”. Więcej pisaliśmy o tym tutaj.

Ulgi na początek

Uczestnicy Sandboxa będą uprawnieni do pewnych ulg uprzednio uzgodnionych z regulatorem, w tym do czasowego zniesienia niektórych wymogów nadzorczych. Gdy test innowacji finansowych okaże się sukcesem, firmy będą mogły przejść do zwykłego środowiska operacyjnego.

Piaskownica regulacyjna będzie dostępna zarówno dla istniejących autoryzowanych instytucji finansowych, jak i nowych podmiotów na rynku. Wybór startupów będzie oparty na określonych kryteriach, innowacyjności produktów lub rozwiązań oraz ich korzyści dla  rozwoju sektora fintech u naszych sąsiadów.

Pomocna dłoń dla sektora finansowego

Piaskownica regulacyjna Banku Litwy to inicjatywa mająca usprawnić współpracę między innowatorami a regulatorem, która ma pomóc w zrozumieniu wpływu innowacji finansowych na klientów, zidentyfikować pojawiające się zagrożenia, określić potencjalne niedociągnięcia regulacyjne oraz wyeliminować lub ograniczyć wszelkie możliwe negatywne skutki.

Opracowanie przyjaznego dla branży fintech ekosystemu regulacyjnego i nadzorczego oraz wspieranie innowacji w sektorze finansowym jest jednym z kluczowych punktów strategii Banku Litwy na lata 2017-2020.

Więcej informacji na temat piaskownicy regulacyjnej Banku Litwy można znaleźć tutaj