Z nowej usługi mogą skorzystać klienci posiadających kredyt hipoteczny w Banku Millennium, którzy zawarli ubezpieczenie w innej instytucji. Kredytobiorcy zyskali możliwości załączenia skanu polisy ubezpieczeniowej, ale także przekazania online potwierdzenia płatności składki. W przypadku opłacenia jej z konta w Banku Millennium, mogą wskazać płatność bezpośrednio w historii rachunku.

Cyfrowa hipoteka w Banku Millennium

Digitalizacji hipoteki nie dotyczy tylko samego momentu zaciągania zobowiązania, ale i późniejszej obsługi kredytu. Powstała specjalna sekcja w bankowości elektronicznej, w której klienci mogą sprawdzać status warunków dotyczących ubezpieczeń. Sekcja zawiera takie szczegóły, jak m.in. data ważności polisy i status przekazanego dokumentu.

Ponadto bank przypomni klientowi o konieczności przesłania dokumentu do określonej daty, o jej upłynięciu, poinformuje o akceptacji czy odrzuceniu dokumentu, ze wskazaniem powodu odrzucenia, również jeśli dokument został dostarczony inną drogą np. w oddziale. Informacje te przekaże za pośrednictwem SMS, wiadomości PUSH w aplikacji i na stronie głównej.

W ramach cyfrowej hipoteki Bank Millennium umożliwia również:

  • podpisanie wniosku o kredyt hipoteczny za pomocą kodu SMS;
  • śledzenie statusu tego wniosku w aplikacji mobilnej (również dla osób, które nie są klientami banku) i w serwisie internetowym Millenet. Dodatkowo osoby, które złożyły wniosek, każdorazowo otrzymają informację, gdy jego status się zmieni;
  • korzystanie z e-operatu czyli wsparcia klienta w pozyskaniu wyceny nieruchomości.

Po zawarciu umowy o kredyt hipoteczny, w serwisie internetowym Millenet klienci mają możliwość: zmiany dnia płatności raty, wnioskowania o wakacje kredytowe, zlecenia wcześniejszej spłaty kredytu, skrócenia okresu karencji, a także pobrania zaświadczenia o odsetkach.