Błażej Szczecki i Wojciech Werochowski dołączą do bieżącej, wspólnej kadencji Zarządu Banku z dniem 15 stycznia 2021 r., natomiast Jerzy Kwieciński od 1 lutego 2021 r. – czytamy w komunikacie.

Kim są nowi wiceprezesi Banku Pekao?

Jerzy Kwieciński W 2015 r. został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Od 2015 r. jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju. W listopadzie 2015 r. został powołany na pierwszego zastępcę Wicepremiera w Ministerstwie Rozwoju. Od stycznia 2018 r. sprawował urząd Ministra Inwestycji i Rozwoju a od września 2019 r. jednocześnie funkcję Ministra Finansów, które pełnił do 15 listopada 2019 roku.

Od stycznia do października 2020 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG) oraz zasiadał w Radach Nadzorczych TUW Polski Gaz, Europolgaz S.A. oraz był Przewodniczącym Rady Dyrektorów PGNiG Upstream Norway.

Z kolei Błażej Szczecki od 2004 roku jest związany zawodowo z Grupą Pekao. W latach 2018-2021 pełnił funkcje Pełnomocnika Zarządu ds. Transformacji, a następnie również Pełnomocnika Zarządu ds. Strategii, odpowiedzialny m.in. za nadzór nad transformacją cyfrową i operacyjną oraz za kierowanie pracami nad Strategią Banku.

Wojciech Werochowski jest managerem z 20-letnim doświadczeniem w bankowości, od 3 lat związany z Bankiem Pekao, z Pionem Bankowości Detalicznej. Od grudnia 2017 roku pełnił rolę dyrektora Departamentu Produktów Kredytowych Klienta Indywidualnego, gdzie zarządzał produktami kredytowymi klienta indywidualnego oraz był odpowiedzialny za poziom sprzedaży, jakość portfeli oraz za wyniki finansowe produktów.