Jak wynika z badania „Banking Evolution Study” przeprowadzonego na zlecenie Mastercard we wrześniu 2020 roku, postępująca cyfryzacja życia zdeterminowała wzrost popularności bankowości elektronicznej. Aż 97 proc. ankietowanych w Polsce jest zainteresowanych korzystaniem z rozwiązań z zakresu bankowości cyfrowej, co jest najwyższym wynikiem w Europie. Równocześnie wzrosły także oczekiwania klientów wobec banków dotyczące szybkiego dostępu do pieniędzy oraz wygodnego i bezpiecznego zdalnego zarządzania finansami osobistymi.

Bank Pekao wdraża nowe usługi

Bank Pekao od dawna wdraża produkty i usługi związane z digitalizacją. W serwisie Pekao24 oraz w najnowszej wersji aplikacji PeoPay, która jest aktualnie stopniowo udostępniana, klienci mają dostęp do szeregu dyspozycji, które można złożyć samodzielnie bez wychodzenia z domu. Bank rozszerzył właśnie ten pakiet o kolejnych 25 pozycji.

Online złożymy m.in. zaświadczenia i dyspozycje do kredytu mieszkaniowego, kredytu studenckiego, pożyczki, rachunku czy karty. Klient może wnioskować przez internet np. o całkowitą przedterminową spłatę kredytu hipotecznego i pożyczki, zaświadczenie o wysokości zadłużenia, opinię bankową czy przygotowanie dokumentów do ustanowienia hipoteki. Na podstawie dyspozycji złożonej online, bank przygotowuje odpowiednie zaświadczenia, które następnie są udostępniane klientowi w serwisie Pekao24 lub w aplikacji PeoPay.

– Cyfryzacja wielu procesów mocno przyspieszyła. Klienci oczekują, że coraz więcej bankowych spraw łatwo zrealizują w kanałach zdalnych. Dlatego rozszerzamy listę dyspozycji, które można złożyć przez bankowość internetową. Nadal będziemy je rozwijać. Zgodnie z założeniami nowej strategii banku, będziemy dążyć do maksymalnej digitalizacji procesów bankowych, by jak najwięcej z nich klient mógł wykonać samodzielnie online, oszczędzając swój czas i pieniądze – mówi Bartosz Zborowski, dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności w Banku Pekao S.A.

Dzięki nowym funkcjonalnościom klienci Pekao mogą uniknąć co najmniej dwóch wizyt w oddziale, a dodatkowo zmniejszyć opłaty za złożone dyspozycje.