W grudniu 2020 r. została zawarta przedwstępna, warunkowa umowa sprzedaży. Sfinalizowanie transakcji nastąpiło po uprzednim uzyskaniu stosownych zgód regulacyjnych, a także wypłacie środków pieniężnych Xelion na rzecz Banku Pekao  – czytamy w komunikacie banku.

Dom Inwestycyjny Xelion to jeden z największych niezależnych dystrybutorów funduszy inwestycyjnych w Polsce. Finalizacja jego sprzedaży ma stanowić dopełnienie procesu integracji działalności maklerskiej w grupie Pekao. W jej ramach Dom Maklerski Pekao skonsolidował działalność prowadzoną wcześniej przez Centralny Dom Maklerski S.A., a także przez Pekao Investment Banking S.A

Quercus TFI przejął Dom Inwestycyjny Xelion

Dla Banku Pekao wartość transakcji wyniosła 41,6 mln PLN. Na tę kwotę złożyły się: wartość bazowa ceny, wartość środków pieniężnych Xelion wypłaconych na rzecz banku oraz wypracowany przez Xelion zysk netto (z wyłączeniem niepieniężnych zdarzeń jednorazowych i niepowtarzalnych) od 1 stycznia 2020 r. Grupa Quercus w komunikacie podała, że zapłaciła za 100% udziałów Xelion kwotę 18,6 mln PLN.

– Sprzedaż DI Xelion pozwala na maksymalizację wartości spółki z perspektywy Banku Pekao i wykorzystanie środków finansowych z realizacji transakcji na dalszy dynamiczny rozwój banku w strategicznych obszarach. W szczególności na umacnianie naszej wiodącej pozycji w obszarze zarządzania aktywami, skupionego wokół oferty bankowości prywatnej i Pekao TFI – mówi Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych.

Bank Pekao optymalizuje działalność i osiąga coraz lepsze wyniki finansowe. Udało mu się już osiągnąć wyniki powyżej poziomu sprzed pandemii, a w pierwszej połowie 2021 r. jego zysk netto był o blisko 60 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.