W przeprowadzonym przez bank badaniu wzięli udział rodzice i ich dzieci w wieku 9-13 lat oraz opiekunowie dzieci w wieku 6-8 lat. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły edukacji finansowej oraz takich jej aspektów jak: źródła pozyskiwania wiedzy, motywacje do przekazywania dzieciom kompetencji w tym obszarze oraz zastosowania rozwiązań bankowych przez najmłodszych.

Pełny raport Banku Pekao na temat edukacji finansowej dzieci można pobrać tutaj.

Raport i moduł edukacyjny w aplikacji PeoPay Kids

Badanie Banku Pekao ujawniło, że 88% rodziców uważa przekazywanie dzieciom wiedzy i umiejętności finansowych za istotne, głównie ze względu na możliwość nauczenia najmłodszych samodzielnego zarządzania finansami, oszczędzania oraz kontrolowania wydatków. Za najważniejsze źródła wiedzy w tym zakresie rodzice uważają siebie samych. Jednocześnie zauważają pozytywną rolę banków w edukacji finansowej najmłodszych, także kwestii uświadamiania młodym niebezpieczeństw mogących spotkać ich w tym obszarze.

Ponad połowa rodziców pozytywnie ocenia obecny poziom kompetencji finansowych swoich dzieci – 58% ankietowanych potwierdza posiadanie przez swoje pociechy wiedzy finansowej, a 56% jest zdania, że potrafią one zarządzać własnym budżetem.

Przeprowadzone badanie pozwoliło także poznać poziom ucyfrowienia najmłodszych oraz ich nawyki w tym obszarze. Dane pokazują, że aż 89% dzieci posiada własnego smartfona i korzysta z niego głównie w celach rozrywkowych, z których najbardziej powszechnym jest używanie go do gier. Dodatkowo, 23% dzieci ma na swoim smartfonie zainstalowaną aplikację bankową (to 54% dzieci posiadających konto bankowe). Najmłodsi wykorzystują ją głównie do sprawdzania stanu konta, oszczędzania, sprawdzania historii transakcji oraz dokonywania płatności BLIK. Badanie pokazało, że Pekao znajduje się w czołówce banków najczęściej wybieranych przez rodziców w celu ucyfrowienia finansów swoich dzieci.

Teraz Pekao wdraża w aplikacji PeoPay Kids nową funkcjonalność – grę edukacyjną, która pozwala wprowadzić najmłodszych w świat finansów. Przygoda dla dziecka potrwa 10 sezonów, które będą udostępniane stopniowo w aplikacji. Na początek bank udostępnia pierwsze trzy sezony. W trakcie gry dziecko będzie zdobywać wiedzę o finansach, rozwiązując quizy, odpowiadając na pytania i wykonując zadania.