W systemie bankowości internetowej PekaoBiznes24 klienci firmowi banku mogą na odległość podpisać umowy dotyczące szerokiego spektrum produktów, jak rachunki bankowe, karty, kredyty, gwarancje czy akredytywy. Wdrożenie ma związek z pandemią koronawirusa.

Zdalne podpisywanie umów w PekaoBiznes24

Proces obejmuje umowy, które mogą być zawierane lub zmieniane w formie pisemnej, w tym również pod rygorem nieważności. Bank Pekao honoruje podpisy elektroniczne służące do identyfikacji i uwierzytelnienia użytkownika w systemie PekaoBiznes24, nie tylko podpisy kwalifikowane – czytamy w komunikacie.

W przypadku dyspozycji klient przygotowuje dokument, podpisuje go w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes24 i przekazuje do banku – do realizacji. Bank informuje o zrealizowaniu dyspozycji za pośrednictwem systemu PekaoBiznes24. W przypadku umów lub aneksów Bank Pekao przekazuje klientowi przygotowane dokumenty, a on następnie odsyła podpisaną elektronicznie dokumentację. Klient jest informowany o podpisaniu umowy lub aneksu przez bank za pośrednictwem Systemu PekaoBiznes24.

Podobne rozwiązanie wdrożył między innymi mBank, który zaoferował podpisywanie umów z mLeasing za pośrednictwem Skype’a i innych popularnych komunikatorów – WhatsAppa, czy Messengera. Dodatkowo mBank wdrożył e-podpis dla klientów korporacyjnych, dzięki któremu można podpisać dowolny dokument, czy umowę z bankiem bez wychodzenia z domu.