Dzięki temu przedsięwzięciu przedsiębiorcy mają możliwość ubiegania się o dotacje unijne, które mogą pokryć nawet do 80 proc. kwalifikowalnych kosztów projektu – czytamy w komunikacie.

Kredyt ekologiczny dostępny w Banku Pekao

Zakres finansowania obejmuje zmodernizowanie posiadanej infrastruktury (np. budynki, maszyny i urządzenia), przy czym efektem modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia. Bank Pekao oferuje przedsiębiorcom bezpłatne konsultacje oraz współpracę z renomowanymi firmami doradczymi, które pomagają w przygotowaniu i realizacji wniosków o dofinansowanie.

Kredyt ekologiczny będzie dostępny od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 r. i jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także małych spółek o średniej kapitalizacji oraz spółek o średniej kapitalizacji działających na terenie Polski. Dofinansowanie jest zróżnicowane i zależy od wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju wydatku oraz lokalizacji inwestycji, sięgając od 25 do 80 procent. Projekt jest finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027.

Jedną z kluczowych zalet oferty jest wczesna ocena zdolności kredytowej przez bank, co umożliwia przedsiębiorcom poznanie wysokości potencjalnej premii na samym początku procesu. Dodatkowo, bank oferuje promesę kredytową ważną przez 9 miesięcy, co daje czas na spokojne przygotowanie i realizację projektu.