Produkt jest dostępny w oddziałach, bankowości internetowej i aplikacji PeoPay. Pierwsza odsłona produktu opiera się na 6-miesięcznej lokacie na 9 proc. w skali roku. Minimalna kwota lokaty to 6 tys. zł. Oferta obowiązuje do końca marca.

Nowa oferta lokaty od Banku Pekao

Jak wynika z badania „Assay Index 2022” z listopada 2022 r. aż 44 proc. Polaków określa swój stosunek do inwestowania jako obojętny, a odsetek osób, które podchodzą do inwestowania pozytywnie istotnie się zwiększył do 35 proc. w 2022 roku z 28 proc. rok wcześniej. Ponadto w 2022 roku nastąpił wzrost liczby osób, które gotowe byłyby zainwestować wolne środki
(15 proc. wobec 11 proc. w 2021 r.). Nadal jest to jednak mniejszość.

Otwierając lokatę inwestującą klient jest prowadzony krok po kroku przez proces założenia lokaty i nabycia funduszu inwestycyjnego. Wraz z uruchomieniem lokaty, klientowi otwierany jest rejestr w wybranym funduszu, na który regularnie, automatycznie, co miesiąc przelewane są środki z lokaty. Odsetki naliczane są od aktualnego salda lokaty (co znaczy, że po przeniesieniu części środków z lokaty na fundusz inwestycyjny zmniejsza się odpowiednio podstawa wyliczania odsetek za kolejny miesiąc), a po jej zakończeniu są stawiane do dyspozycji klienta.

Korzyścią z regularnych wpłat na fundusz jest osiąganie tzw. efektu średniej ceny zakupu jednostek. Jest to szczególnie widoczne w dłuższym okresie. Stałe miesięczne kwoty inwestycji przeliczane są na jednostki uczestnictwa funduszy, których cena zmienia się w czasie. W związku z tym nabywana jest co miesiąc różna liczba jednostek uczestnictwa:
w przypadku, gdy cena jednostki uczestnictwa funduszu spada – więcej, a gdy rośnie – mniej. Dzięki temu ryzyko inwestycyjne jest rozkładane w czasie – czytamy w komunikacie.