Pocztowy pozwoli tylko na zawieszenie rat kapitałowych, a to oznacza, że raty odsetkowe wciąż trzeba będzie płacić. Dodatkowo w przypadku kredytu z ubezpieczeniem, gdy składka płatna jest w ratach, spłata rat składki ubezpieczeniowej  odbywa się zgodnie z zapisami umowy kredytowej.

Odrocz spłatę kredytu w Banku Pocztowym

Wniosek o odroczenie rat kapitałowych kredytu należ złożyć na 5 dni przed terminem zapadalności raty. Jeśli wniosek zostanie złożony po tym terminie, prolongata będzie obowiązywać od następnej raty kredytu. Po zakończeniu prolongaty nastąpi rekalkulacja rat (ustalenie nowej wysokości rat z zastosowaniem  dotychczasowego okresu kredytowania). Co ważne, wydłużeniu nie ulegnie okres kredytowania – czytamy w komunikacie.

Złożenie wniosku o tzw. wakacje kredytowe możliwe jest zdalnie: za pośrednictwem infolinii Banku Pocztowego bądź systemów bankowości internetowej. We wniosku należy zamieścić informację, że prolongata związana jest z trudną sytuacją materialną związaną z panującą pandemią koronawirusa – nie wymagane są jednak jakiekolwiek zaświadczenia.  Co ważne, Bank Pocztowy nie będzie pobierał żadnych opłat w związku z udzieleniem prolongaty, a możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych dostępna jest do odwołania.

W związku z obecną sytuacją coraz więcej banków oferuje wakacje kredytowe – między innymi Bank Pekao, mBank, PKO Bank Polski, ING Bank Śląski, czy Idea Bank. Z kolei UOKiK wystosował kontrowersyjną propozycję odroczenia spłat wszystkich kredytów o rok, co jednak ostatecznie ma nie znaleźć się w specustawie dotyczącej tarczy antykryzysowej.