Wyniki badania pokazują, że istnieją istotne różnice w tym, jakie instytucje mężczyźni i kobiety postrzegają jako liderów w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego. Większość mężczyzn (52,8%) uważa, że banki są liderami w tym obszarze, podczas gdy 45,1% kobiet ma takie zdanie. Dodatkowo, mężczyźni częściej niż kobiety wskazywali firmy technologiczne jako liderów w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Odpowiednio 38,8% mężczyzn i 26% kobiet zdecydowało się na tę opcję. Warto również zauważyć, że kobiety znacznie częściej niż mężczyźni uważają, że żadna z wymienionych instytucji nie może być uznana za lidera w dziedzinie cyberbezpieczeństwa (32,9%).

Kto czuje się najbardziej bezpieczny w Internecie?

Wyniki badania nie wykazały istotnych różnic w postrzeganiu bezpieczeństwa cybernetycznego w zależności od wieku czy poziomu wykształcenia respondentów. Niezależnie od tych czynników, banki zostały uznane za liderów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Tego zdania w szczególności są osoby najstarsze, a także te z wykształceniem wyższym. Warto zaznaczyć, że stosunkowo najmniej ankietowanych wskazało firmy pożyczkowe jako liderów w tym obszarze.

Cyberbezpieczeństwo to ochrona danych i systemów wewnętrznych przed zagrożeniami, jakie niosą za sobą cyberataki. W tej definicji mieści się nie tylko technologia, lecz także cały proces, który kontroluje i ochrania sieć, programy oraz urządzenia. Najważniejszym celem zapewnienia bezpieczeństwa w sieci jest zmniejszenie ryzyka ataków cybernetycznych oraz skuteczna ochrona przed nieuprawnionym wykorzystaniem danych i programów.

– Postępująca cyfryzacja naszego świata stwarza nowe możliwości dla firm we wszystkich branżach. Jednak wraz z nimi pojawiają się też zagrożenia dla bezpieczeństwa w sieci. Większe skupienie na sprzedaży internetowej wielu tradycyjnych firm, a także przenoszenie przez nie dokumentacji i danych w chmurę oznacza, że bezpieczeństwo cyfrowe jest ważne jak nigdy dotąd. Smartfony, komputery i tablety są nieodłącznym elementem naszej codziennej pracy i życia osobistego. Taki stopień polegania na narzędziach online w różnych aspektach prowadzenia biznesu – od mediów społecznościowych i marketingu online, po przechowywanie danych o pracownikach i klientach w chmurze – nakłada na nas dodatkowy obowiązek ochrony tych informacji – mówi Katarzyna Chmielecka, koordynatorka ds. marketingu i komunikacji w BNP Paribas Faktoring.

Mężczyźni czują się bardziej bezpieczni niż kobiety

Mężczyźni częściej niż kobiety wyrażają poczucie bezpieczeństwa online. 52,8% mężczyzn odpowiedziało „tak” na pytanie dotyczące poczucia bezpieczeństwa w sieci, w porównaniu z 34,6% kobiet.

– Cyberbezpieczeństwo i automatyzacja procesów biznesowych to najczęściej stosowane obecnie w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce rozwiązania oraz technologie Przemysłu 4.0. Nowoczesne narzędzia umożliwiają zautomatyzowanie wielu czynności. Są chętnie wdrażane zwłaszcza w obszarach sprzedaży czy marketingu, ponieważ pozwalają lepiej wykorzystać zasoby, zaoszczędzić czas oraz środki i tym samym podnieść efektywność działań. Umiejętne zarządzanie komunikacją umożliwia świadome kreowanie wizerunku, zwiększenie informacyjnego zasięgu, a także budowanie społecznego zaufania. Dotyczy to również bezpieczeństwa w sieci, które trzeba traktować jako priorytet. Trudno oszacować straty wizerunkowe wynikające z wycieku baz danych klientów. Świadomość cyberzagrożeń powinna być powszechna w całej firmie, a zwłaszcza wśród osób zarządzających – dodaje Bartosz Sosnówka, partner zarządzający w agencji 2PR, która zleciła badanie.

Nie ma znaczących różnic w postrzeganiu bezpieczeństwa w Internecie między osobami o różnym poziomie wykształcenia. Jednak warto zauważyć, że osoby z wyższym wykształceniem częściej zgłaszały brak poczucia bezpieczeństwa. Respondenci w wieku od 30 do 39 lat stosunkowo częściej czuli się bezpiecznie w Internecie. Najwięcej niepewności co do poczucia bezpieczeństwa online wykazały osoby w wieku 60 lat i starsze. 33,2% z nich odpowiedziało „nie wiem”. Ta grupa wiekowa wykazywała też najmniejszą pewność co do swojego bezpieczeństwa w sieci – 39,3%.