Pierwszy etap wdrożenia zrealizowano w zaledwie jeden miesiąc, ale przygotowania trwały od połowy 2019 roku. Naturalnie wynika to z faktu, że AML to dzisiaj jeden z najważniejszych aktów prawnych w sektorze finansowym, zatem szybkie tempo jest uzasadnione – zwłaszcza, że szereg procedury jest czasochłonny dla pracowników, zatem automatyzacja w tym zakresie jest więcej niż pożądana. AML co do zasady jest dodatkowym obowiązkiem (potrzebnym), ale jak to z obowiązkami bywa – generuje koszty.

AML w modelu abonamentowym

Usługa AML została oparta o model abonamentowy – koszt przystąpienia do systemu to 0 złotych. Późniejsze koszty rozliczane są w formie miesięcznego abonamentu, uzależnionego od liczby rachunków i kartotek oraz kosztów stałych związanych z zakupem platformy technicznej, utrzymania i wsparcia platformy AML.

Do końca 2020 roku sfinalizowany ma być etap II – automatyzacja procesu Oceny Ryzyka Klienta oraz zapewnienie pełnej integracji z publicznymi rejestrami i bazami danych.

Koniec ręcznego wprowadzania danych do systemu

– Usługa AML ma dla banków spółdzielczych duże znaczenie – komentuje efekty wdrożenia Mirosław Skiba, prezes Zarządu SGB-Banku SA. – Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii zyskują one większy komfort przy wypełnianiu obowiązków nałożonych przez ustawodawcę, mogąc je realizować automatycznie, a nie manualnie. To zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo przepływów finansowych, a docelowo przyczyni się również do uproszczenia procesów i skrócenia czasu obsługi klientów. Jestem przekonany, że już wkrótce Usługa AML stanie się w naszym Zrzeszeniu podstawowym narzędziem wspierającym działania służące walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Usługa AML zapewni automatyczną weryfikację klientów przy nawiązywaniu stosunków gospodarczych, automatyczne monitorowanie relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi,  typowanie transakcji podejrzanych z wykorzystaniem pakietu nowych reguł analitycznych a także automatyczną identyfikację i rejestrację transakcji ponadprogowych, podlegających raportowaniu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Do tego dochodzi skanowanie transakcji, zarządzanie zespołami, kalendarzem pracy, sprawami, alertami i powiadomieniami, automatyczne profilowanie klientów i transakcji, dostęp do aktualnych list sankcyjnych oraz przygotowanie danych do Oceny Ryzyka Banku. System AML w bankach Spółdzielczej Grupy Bankowej do końca bieżącego roku będzie zintegrowany z tak dużymi publicznymi bazami, jak KRS, REGON, CEiDG, SWOZ i CRBR.

– Dla banków takich jak nasz – mówi Elżbieta Nowakowska, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalu, nadzorująca obszar AML – liczy się przede wszystkim możliwość automatyzacji wielu działań związanych z raportowaniem, które zajmowały pracownikom czas i generowały wysokie koszty oraz spowalniały nasze działania.
Wszystko bez potrzeby ręcznego wprowadzania danych.