Trzeci kwartał 2022 roku przyniósł największe zmiany w bankowości mobilnej. Z tej formy kontaktu z bankiem korzysta już 18,7 mln klientów. To wzrost o 3,5% w stosunku do poprzedniego kwartału i blisko o 18% w stosunku do analogicznego okresu 2021. Z Raportu NetB@ank wynika, że znacznie wzrosła również liczba klientów mobile only. Klientów korzystających wyłącznie z bankowości mobilnej jest już w naszym kraju ponad 12,5 mln.

Coraz więcej Polaków korzysta z bankowości online

– Ponownie obserwujemy wzrost zainteresowania bankowymi usługami mobilnymi wśród Polaków. Z pewnością wynika to z intuicyjności i łatwości obsługi aplikacji mobilnych do zarządzania finansami, ale także stałego wzrostu funkcjonalności i poszerzania możliwości aplikacji, dzięki czemu coraz większa gama usług trafia do urządzeń mobilnych. Z tego względu mamy do czynienia ze sprzężeniem zwrotnym, bo rosnąca liczba klientów korzystających z bankowości mobilnej staje się impulsem do rozwoju funkcjonalności aplikacji i sfery user experience, a lepsza jakość oferowanych rozwiązań przyciąga z kolei nowych użytkowników– mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Na koniec III kwartału bieżącego roku liczba umów klientów indywidualnych posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła ponad 41,5 mln. To niewielki – 1,5% wzrost w stosunku do II kwartału 2022. Jednak, gdy spojrzymy na dane z ubiegłego roku wzrost jest duży – różnica wynosi ponad 7%. Nieznacznie, bo o nieco ponad 1%, wzrosła także liczba klientów logujących się do bankowości internetowej przynajmniej raz w miesiącu.

Niewielkie spadki w III kwartale 2022 roku obserwujemy w przypadku średniej wartości przelewu klienta indywidualnego. Obecnie średnia wartość przelewu wynosi 1 128,53 zł, w stosunku do poprzedniego kwartału wartość ta zmniejszyła się o ponad 3,5%. W III kwartale bieżącego roku zanotowano także ponad 4,6% spadek średniej wartości rozliczeń na jednego aktywnego klienta. Wartość ta zmalała do 6 558, 40 zł w stosunku do 6 877, 34 zł w II kwartale 2022 roku.

Jak z bankowości cyfrowej korzysta sektor MŚP?

W bankowości internetowej w sektorze MŚP obserwujemy niewielkie wzrosty. Obecnie ponad 3,4 mln klientów posiada dostęp do bankowości elektronicznej, liczba ta wzrosła o niemal 1% w stosunku do II kwartału 2022. Nieznacznie wzrosła także liczba przedsiębiorców korzystających z bankowości internetowej. Z Raportu NetB@nk wynika, że jest już blisko 2,3 mln klientów z sektora MŚP. W III kwartale 2022 obserwujemy znaczny wzrost średniej wartości przelewu z tego sektora. Średnia wartość przelewu na koniec III kwartału wynosiła 6 553 zł, to o ponad 400 zł więcej niż w ubiegłym kwartale.

– Dane dotyczące wzrostu średniej wartości przelewu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw wynikają niewątpliwie z sytuacji gospodarczej w kraju. W warunkach rosnącej inflacji wzrastają ceny towarów i usług, za które przedsiębiorcy płacą w formie elektronicznej – mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Dane za III kwartał 2022 roku dotyczące płatności bezgotówkowych, pochodzące z Krajowej Izby Rozliczeniowej pokazują znaczne zmiany w systemie rozliczeniowym Express Elixir. Tym razem o ponad 11%. Do blisko 60 milionów sztuk wzrosła liczba odnotowanych przelewów natychmiastowych. Oznacza to wzrost o ponad 81% względem poprzedniego roku. III kwartał 2022 przyniósł także wzrost wartości transakcji o blisko 9%. Jak wynika z Raportu NetB@ank, nieznaczne zmiany dotyczą także systemu Elixir. W badanym okresie nastąpił wzrost średniej wartości transakcji o blisko 2% oraz spadek liczby transakcji – o około 2% w stosunku do II kwartału bieżącego roku.