Na szczególną uwagę po raz kolejny zasługuje wzrost liczby i wartości przelewów ekspresowych. Liczba zrealizowanych przelewów natychmiastowych, w stosunku do lipca 2021 r. wzrosła o 82 proc., a wartość o 48 proc. Najwyższą dzienną liczbę transakcji odnotowano w tym miesiącu 8 lipca – tego dnia przetworzono 951,32 tys. przelewów natychmiastowych o wartości 843,64 mln PLN.

Przelewy Express Elixir ponownie na fali wznoszącej

W sumie w systemie Express Elixir, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (pomiędzy indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK), w lipcu br. zrealizowano 19,48 mln transakcji o wartości 12,71 mld zł. Dla porównania, w lipcu 2021 r. rozliczono 10,7 mln transakcji o wartości 8,6 mld zł.

W systemie Elixir rozliczono łącznie 176,34 mln transakcji obejmujących uznania (m.in. polecenia przelewu) oraz obciążenia (m.in. polecenia zapłaty) o wartości 653,08 mld zł. W tym samym okresie w 2021 r. rozliczono 173,3 mln transakcji o łącznej wartości 574,3 mld zł. W ujęciu rocznym liczba transakcji wzrosła o 2 proc., a wartość zwiększyła się o 14 proc. Najwyższą w tym miesiącu dzienną liczbę komunikatów w systemie Elixir przetworzono 11 lipca – było to 14,99 mln transakcji o wartości 34,21 mld zł.

W systemie Euro Elixir w lipcu 2022 r. rozliczono 4 mln komunikatów o wartości 29,39 mld euro. W  analogicznym miesiącu 2021 r. rozliczono 3,3 mln transakcji o łącznej wartości 18,7 mld euro. Rok do roku liczba transakcji wzrosła o 20 proc., a wartość o 57 proc. W analizowanym miesiącu rekordowym dniem pod względem liczby rozliczonych komunikatów był 1 lipca – system przetworzył 230,88 tys. transakcji o łącznej wartości 1,55 mld euro.