To dane z ankiety przeprowadzonej przez RedCompass Labs wśród 200 specjalistów ds. płatności w bankach z siedzibą w Unii Europejskiej. Badanie wykazało, że 58% banków, które obecnie nie oferują usługi płatności natychmiastowych, uważa, że terminy są zbyt nierealistyczne, a jedna trzecia nie jest pewna ich dotrzymania.

Przelewy ekspresowe w euro wyzwaniem dla banków w UE?

Jednak pomimo tych obaw, prawie trzy czwarte (77%) nadal uważa, że korzyści płynące z natychmiastowych płatności przewyższają koszty, a nieco ponad połowa (55%) planuje oferować natychmiastowe płatności jako domyślną opcję dla swoich klientów. Większość ankietowanych banków (76%) przewiduje również zwiększenie swoich budżetów IT w celu spełnienia nowych zasad, przy średnim wzroście wynoszącym od 1 do 3 mln euro na bank.

Przypomnijmy, że pod koniec lutego Rada Unii Europejskiej  przyjęła rozporządzenie o płatnościach natychmiastowych w euro. Nowe przepisy mają pozwolić na przelanie pieniędzy w 10 sekund – także poza godzinami pracy banku – nie tylko w kraju, lecz także do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Rozporządzenie obejmie także kraje spoza strefy euro – czyli między innymi Polskę. W tym przypadku nowe zasady przelewów będą dotyczyły kont, które umożliwiają transakcje w euro.

Zgodnie z nowymi przepisami dostawcy usług płatniczych:

  • muszą być w stanie odbierać płatności natychmiastowe do 9 stycznia 2025 r.,
  • muszą być w stanie wysyłać płatności natychmiastowe płatności natychmiastowych do 9 października 2025 r.,
  • nie mogą pobiera wyższych opłat za płatności natychmiastowe w euro niż tradycyjne przelewy SEPA,
  • muszą wprowadzić usługi weryfikacji odbiorcy płatności.

Nowe regulacje nakazują dostawcom płatności natychmiastowych sprawdzać, czy numer IBAN zgadza się z nazwą odbiorcy, po to by powiadamiać płatnika przed transakcją o ewentualnych pomyłkach lub oszustwach. Wymóg ten będzie dotyczyć także zwykłych przelewów. Jeśli dostawca nie wypełni swoich obowiązków w zakresie zapobiegania oszustwom, co poskutkuje szkodami finansowymi, klient może zażądać od niego odszkodowania.

https://blog.redcompasslabs.com/research-you-think-youre-ready-for-sepa-instant