Pierwsza część materiału powstała w Laboratorium Przyszłości, kiedy blisko 100 przedstawicieli branży bankowej usiadło do strategicznej symulacji foresightowej dyskutując nad 5 zaproponowanymi trendami. Szukali co może je wzmocnić lub osłabić. Wybrano takie, co do których była największa zgoda. Następnie z tymi wynikami, eksperci firmy 4CF Strategic Foresight zaczęli analizować jakie mogą powstać scenariusze na przyszłość.

5 trendów dla bankowości, dla których wytypowano 27 czynników zmian. Czynniki te mogą osłabić lub wzmocnić trend. Ich wzajemne oddziaływanie posłużyło do nakreślenia 3 scenariuszy przyszłości dla bankowości. Oto one.

Scenariusz innowacji i współpracy

Bankowość w 2025 roku zupełnie nie przypomina tego, co stanowiło codzienność jeszcze niespełna 10 lat temu. Klienci indywidualni nie postrzegają już banków jako odległych instytucji kryjących się w szklanych wieżowcach bądź w internetowych witrynach chronionych złożonymi hasłami i skomplikowanymi procedurami bezpieczeństwa. Bank to dyskretny przyjaciel człowieka, który zawsze znajduje się tuż obok niego.

Jest dostępny, gdy tylko zachodzi taka potrzeba, jednocześnie jednak dzięki działaniu w tle nie absorbuje uwagi i pozostaje niemal całkowicie niezauważalny. Zarządzanie finansami i płatnościami nie wymaga już przechodzenia żmudnych procedur bezpieczeństwa i jest proste jak nigdy dotąd, a klienci mają dostęp do informacji o stanie swojego konta w dowolnym momencie. Pieniądz elektroniczny niemal całkowicie wyparł gotówkę. Dominuje obrót bezgotówkowy realizowany za pomocą płatności mobilnych.

Są one przeprowadzane w takim samym trybie − niezależnie od tego, gdzie klient dokonuje zakupu. Zarówno w przypadku zakupów online, jak i w tradycyjnych sklepach płatności realizowane są bezpośrednio z konta. Udało się osiągnąć w tym zakresie poziom ultramobilności: miejsce, w którym się znajdujemy, nie ma najmniejszego wpływu na sposób płacenia.

Scenariusz eskalacji i cyberzagrożeń

Bankowa rzeczywistość w 2025 roku niewiele różni się od tego, jak wyglądała 15 lat wcześniej. Banki utrzymują pozycję lidera w obszarze usług finansowych dla klientów indywidualnych, prowadząc swoją działalność w sposób nieodbiegający od tego, do czego ludzie przywykli przez lata.

Klienci obecnie na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo swoich środków i zawieranych transakcji, nawet jeśli dzieje się to kosztem rezygnacji z szybkości i wygody. W porównaniu z początkiem roku 2018 nastąpiły istotny spadek zaufania wobec technologii cyfrowych w bankowości oraz zdecydowany.

Scenariusz ścisłej regulacji

Działalność bankowa i płatnicza w 2025 roku podlega ścisłej regulacji ze strony państwa i obwarowana jest szeregiem regulacji prawnych. Dotyczy to także obszarów związanych z zarządzaniem danymi klientów. Restrykcyjnym regulacjom i ścisłemu nadzorowi KNF podlegają wszystkie instytucje prowadzące działalność finansową i okołobankową, w tym: banki, instytucje kredytowe, ubezpieczyciele, a także fintechy.

Pełny materiał AntyTrendBook – Laboratorium Przyszłości 2018 można pobrać tutaj.

First Data Polska/RT