Takie dane prezentuje najnowszy raport NetBank przygotowany przez Związek Banków Polskich. W II kwartale 2019 r. liczba rachunków klientów indywidualnych mających możliwość korzystania z bankowości elektronicznej wyniosła 36,65 mln. Pełny raport ZBP można pobrać tutaj.

Raport NetBank – z bankowości elektronicznej korzysta 18 mln klientów

Raport ZBP w liczbach

Zgodnie z danymi ZBP nastąpił znaczny wzrost użytkowników którzy co najmniej raz w miesiącu logują się do e-bankowości – obecnie jest już ponad 18 mln takich klientów (to wzrost o 3,5% w porównaniu do I kwartału 2019). Znacznie wzrosła także liczba aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych – o 5% kwartał do kwartału, do liczby prawie 9,5 mln. Oznacza to, że co drugi klient korzystający z bankowości elektronicznej posiada także bankową aplikację mobilną.

Klienci sektora MSP posiadający rachunki bankowe z dostępem do bankowości elektronicznej posiadali łącznie 2 776 tys. kont w bankach. Liczba małych i średnich przedsiębiorstw, które każdego miesiąca korzystają z elektronicznego dostępu do swojego rachunku na koniec czerwca 2019 roku wynosiła 1,64 mln. Oznacza to wzrost o 2,92% w II kwartale – czytamy w raporcie ZBP.

W danych za II kwartał 2019 roku dotyczących systemu rozliczeniowego Express Elixir zauważyć można dalszy wzrost liczby rozliczanych komunikatów. W drugim kwartale odnotowano 6,1 milionów sztuk przelewów natychmiastowych. Wartość obrotów zrosła o 16% do wartości 10 495 mln złotych. W pozostałych systemach rozliczeń prowadzonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową, czyli Elixir oraz Euro Elixir, zanotowano wzrosty liczby komunikatów oraz wartości obrotów.