Wcześniej podobną możliwość wprowadził PKO Bank Polski. Obowiązek weryfikacji, czy płatność za fakturę jest wykonywana na rachunek znajdujący się w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Ministerstwo Finansów (na tzw. białej liście podatników VAT), obowiązuje od 1 września 2019 r.

Biała lista VAT w bankowości elektronicznej Millennium

Ustawa wdrażająca białą listę przewiduje, że dokonanie po 1 stycznia 2020 r. przelewu z tytułu transakcji powyżej 15 tys. zł na rachunek bankowy inny niż znany organom podatkowym, czyli podany urzędowi skarbowemu w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzony w systemie STIR, będzie zagrożone sankcją w postaci braku prawa zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Ponadto, podatnik będzie solidarnie odpowiadał ze sprzedawcą za VAT wynikający z faktury opłaconej na rachunek inny niż wynikający z udostępnionej bazy.

Firma realizująca przelew w serwisie internetowym Banku Millennium może zweryfikować numer konta kontrahenta w bardzo prosty sposób. Wystarczy, że zaznaczy opcję “Sprawdź Białą Listę” w formularzu przelewu, dzięki czemu już w momencie jego wprowadzania system poinformuje, czy rachunek kontrahenta figuruje w rejestrze – czytamy w komunikacie.

Kolejna weryfikacja nastąpi w momencie wysłania zlecenia do realizacji. Dodatkowym udogodnieniem jest informacja o dacie weryfikacji i jej wyniku, dostępna w historii wysłanych zleceń. W przypadku zleceń wysłanych na rachunki spoza rejestru, klient może również wygenerować dokumenty z wymaganym prawem zawiadomieniem o transakcji, skierowanym do właściwego urzędu skarbowego.