W 2020 roku odnotowano 424 mln transakcji BLIKIEM przy ponad 7 mln aktywnych użytkowników (7,6 mln na koniec pierwszego kwartału 2021 r.). Niedawno dokonano miliardowej transakcji. BLIK jako powszechny system dostępny jest dla wszystkich użytkowników bankowych aplikacji mobilnych w Polsce. Dołączają do niego wciąż nowi uczestnicy – między innymi globalni dostawcy płatności, coraz więcej banków spółdzielczych czy startujące na rynku fintechy płatnicze.

BLIK w całej Polsce i w zagranicznych sklepach e-commerce

BLIKIEM można zapłacić w całym polskim internecie oraz rosnącej liczbie globalnych platform e-commerce. Transakcji można dokonywać w ponad 700 tys. terminali płatniczych (70 proc. wszystkich terminali w kraju) oraz w ponad 20 tys. bankomatów (90 proc. urządzeń na rynku). Natychmiastowe przelewy na telefon BLIK stały się najszybciej rosnąca kategorią transakcji realizowanych za pomocą mobilnego systemu płatności (wzrost o 167 proc. rok do roku).

– Bardzo dobre wyniki finansowe osiągnięte po 5 latach dynamicznego rozwoju tworzą silną podstawę do dalszych inwestycji w takie obszary jak contactless, globalny rozwój płatności e-commerce czy też w segment instant payments w tym P2P.  Jesteśmy wiodącą marką płatniczą w Polce oraz liderem europejskim w obszarze mobilnych płatności w e-commerce. Udział BLIKA we wszystkich transakcjach finansowych zrealizowanych w aplikacjach polskich banków w 2020 osiągnął poziom 44 proc. Pod koniec roku BLIK wyprzedził karty płatnicze wydane przez polskie banki w liczbie transakcji w globalnym e-commerce – polskim i zagranicznym – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.

Przychody Polskiego Standardy Płatności

Operator systemu odnotował znaczny wzrost przychodów, które w 2020 r. wyniosły 70,6 mln PLN – to wzrost o blisko 71 proc. rok do roku (w 2019  r. spółka osiągnęła 41,3 mln przychodów).

Przychody za rok 2020 były porównywalne z tymi osiągniętymi w pierwszych 5 latach obecności BLIKA na rynku (łącznie 83,6 mln w latach 2015-2019 wobec 70,6 w 2020 r.).

Średni roczny wzrost przychodów (CAGR) w latach 2015-2020 wyniósł 91 proc. Polski Standard Płatności utrzymał także koszty działalności na poziomie z 2019 r. (43,6 mln zł wobec 43 mln zł rok wcześniej).

Break even point w skali roku obrotowego

Wynik operacyjny (EBIT, czyli wynik przed opodatkowaniem i kosztami finansowymi) PSP w 2020 r. wyniósł 27 mln zł wobec – 1,7 mln zł rok wcześniej.

Kolejny ważny wskaźnik pokazujący jak duża jest zmiana wyników finansowych PSP – EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, kosztami finansowymi oraz amortyzacją) wyniósł w 2020 r. 30,5 mln zł, wobec 1,7 mln zł rok wcześniej. Zysk netto PSP w 2020 r. osiągnął poziom 36 mln zł.

Na czym zarabia operator systemu BLIK

Operator systemu osiąga przychody między innymi z opłat od rozliczania transakcji, które uiszczają banki i agenci rozliczeniowi czy opłat za autoryzację transakcji.

– Osiągnięty przez spółkę wzrost przychodów spowodowany jest tzw. efektem skali. Wciąż jesteśmy na etapie zwiększania transakcyjności i dostępności BLIKA. Mamy ogromny potencjał do dalszego wzrostu, nie tylko w ramach skalowania obecnych produktów w Polsce i międzynarodowo, ale także poprzez oferowanie nowych obszarów zastosowań BLIKA – podsumowuje Dariusz Mazurkiewicz