Pogorszyły się wskazania we wszystkich czterech obszarach składowych Barometru Rynku Consumer Finance (BRCF). Kolejny raz zanotowano bardzo pesymistyczne oceny ogólnej sytuacji gospodarczej. Około 75% gospodarstw domowych spodziewa się pogorszenia ogólnej sytuacji ekonomicznej Polski w następnych 12 miesiącach – to prawie tyle co w szczycie pandemii (80%).

Wzrosły też obawy Polaków przed bezrobociem. Około 60% respondentów badani prognozuje zwiększenie poziomu bezrobocia, poprzednio było to 55%, a przed rokiem 51%.

Barometr Rynku Consumer Finance w trendzie spadkowym

Wartość Barometru Rynku Consumer Finance wynosi obecnie 89,1 pkt. – to już tylko 1,5 pkt. powyżej dna z okresu pandemii COVID-19 i tylko o 4,7 pkt. więcej od historycznego minimum, odnotowanego 10 lat temu (84,4 pkt.).

Mimo pesymistycznych ocen całej gospodarki, gospodarstwa domowe lepiej oceniają zbilansowanie swojego własnego budżetu w bieżącym kwartale. Około 51% respondentów deklaruje, że ma nadwyżkę finansową i jest w stanie oszczędzać z bieżących dochodów (poprzednio 47%, przed rokiem 56%).

Jednak, jeżeli chodzi o prognozy sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, to czwarty raz z rzędu przybyło prognozujących pogorszenie. Jest ich obecnie około 62%, wobec 54% poprzednio i 33% przed rokiem. Mniejszy odsetek respondentów oczekuje też bezproblemowej obsługi zobowiązań (47%), przed kwartałem odsetek ten wynosił około 52%, a przed rokiem 56%.

Spadek skłonności do korzystania z kredytu

Pogorszyła się również składowa barometru związana z poważnymi wydatkami finansowanymi z kredytu. Zmniejszyło się prawdopodobieństwo wydatków na dobra trwałe, zakup samochodu, remont i zakup mieszkania. Spadła też skłonność do korzystania z kredytu, z wyjątkiem wydatków na zakup samochodu.

– Nastroje konsumentów na rynku consumer finance są w silnym trendzie spadkowym. Perspektywy też nie są optymistyczne. Obserwujemy spadek skłonności do wydatków oraz niższy popyt na kredyty. Wysoka inflacja oraz niski wzrost gospodarczy mogą doprowadzić do stagflacji w Polsce, co może być jeszcze bardziej niekorzystną sytuacją niż obecna – ocenia Marcin Czugan, Prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych.