Wczoraj w rozmowie z PAP Krzysztof Gawkowski stwierdził, że „resort cyfryzacji wszystkie nowe funkcje mObywatela będzie zgłaszał do realizacji wraz z początkiem wakacji”. Obecnie w ramach rządowej aplikacji można skorzystać z takich dokumentów jak dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka, legitymacja szkolna, czy legitymacja emeryta i rencisty. Na razie nie wiadomo jakie nowe funkcjonalności pojawią się w rządowej aplikacji.

Kolejne nowości w aplikacji mObywatel

Kilka dni temu w aplikacji mObywatel 2.0 pojawiły się nowe dokumenty, czyli prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej. To elektroniczny odpowiednik tradycyjnej wersji dokumentu. Dzięki niemu osoby wpisane przez okręgową radę pielęgniarek i położnych do rejestru, mogą potwierdzać swoje uprawnienia zawodowe za pomocą telefonu.

Za pomocą telefonu mogą potwierdzać swoje uprawnienia zawodowe między innymi posłowie i adwokaci. Teraz zrobią to także osoby wpisane do okręgowego rejestru pielęgniarek lub położnych – czytamy w komunikacie resrotu cyfryzacji.

Z elektronicznych dokumentów „prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej” można skorzystać po zalogowaniu do aplikacji mObywatel. Na początek należy potwierdzić tożsamość za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu, następnie dodać pierwszy dokument, mDowód lub Diia.pl, a następnie dodać dokumenty prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej. Można je znaleźć u góry ekranu startowego w sekcji „Dokumenty”. Aby go dodać trzeba być osobą wpisaną do odpowiedniego rejestru.

Elektroniczne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej można potwierdzić również za pomocą kodu QR. Wówczas należy nacisnąć Potwierdź swoje dane, następnie zeskanować kod osoby, która sprawdza dokument.