Partner serwisuVisa dla biznesu

GovTech


Govtech to usługi publiczne i rozwiązania świadczone na rzecz obywateli przed administrację państwową za pośrednictwem kanałów internetowych. Govtech Polska to przede wszystkim usługi, które dostępne są po zarejestrowaniu swojego Profilu Zaufanego. Do govtechu zaliczymy m.in. możliwość załatwiania spraw urzędowych przez Internet, możliwość sprawdzenia danych pojazdu w publicznym rejestrze, jak również rozwiązania redukujące konieczność weryfikacji danych obywatela za pomocą tradycyjnych form dokumentowych.
Nowe usługi w e-Urzędzie Skarbowym
2 września 2022, 11:53

W serwisie e-US można już złożyć formularz UPL-1, czyli pełnomocnictwo do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych.

Nowa funkcja kalkulatora wynagrodzeń od Ministerstwa Finansów
28 lipca 2022, 11:08

Podatnicy mogą obliczyć zarówno jednoczesne świadczenie dwóch umów o pracę, jak i umowy o pracę i umowy zlecenia. Niedługo mają pojawić się kolejne nowości.

Dokument Diia.pl pierwszym w pełni cyfrowym pozwoleniem na pobyt w UE
27 lipca 2022, 12:33

Razem z ważnym dokumentem podróży (np. paszportem), uprawnia do przekraczania polskich granic. Umożliwia także swobodne przemieszczanie się w ramach strefy Schengen.

Nowa wersja aplikacji mObywatel już dostępna
7 czerwca 2022, 13:51

Uproszczono nawigację całej aplikacji, ale również dziecięce certyfikaty COVID, oraz przyciski do aktualizacji dokumentów samochodowych w sekcji mPojazd.

Eksperci Signius i EuroCert chwalą mObywatel za cyfrowe dowody osobiste
3 czerwca 2022, 13:25

Według zapowiedzi, już wkrótce cyfrowy dowód w aplikacji mObywatel stanie się pełnoprawnym dowodem osobistym. Sprawę komentują eksperci z Signius i EuroCert.