Platforma pozwoli pracownikom BFF podpisywać elektronicznie wszystkie dokumenty, niezależnie od urządzenia, z którego korzystają. Umożliwa to usługa SimplSign – funkcjonujący w chmurze kwalifikowany podpis elektroniczny w formie aplikacji mobilnej.

Paperless w bankowości staje się standardem

E-podpis w bankowości staje się niemal standardem, zwłaszcza w kontekście pandemii. Ma też niewątpliwy walor ekologiczny – im mniej papieru tym lepiej dla środowiska. Ponadto sam podpis elektroniczny umożliwia przyśpieszenie procesów oraz sprzyja transformacji cyfrowej organizacji.

BFF Banking Group operuje na rynku faktoringu i zarządzania należnościami administracji publicznej w Europie. Grupa działa we Włoszech, Chorwacji, Czechach, Francji, Grecji, Hiszpanii, Polsce, Portugalii i Słowacji. Jest obecna także w Niemczech, Holandii i Irlandii, gdzie oferuje depozyty on-line. Obsługuje w sumie 12 państw w całej Europie. BFF jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Mediolanie. W 2019 roku Grupa osiągnęła skonsolidowany skorygowany zysk netto na poziomie 98,8 mln EUR ze wskaźnikiem CET1 na poziomie 11,2% na koniec
marca 2020.

/Fintek.pl