Na ustabilizowanie sytuacji i pokrycie strat Getin Noble Banku przeznaczono łącznie 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia. 6,87 mld pochodzi ze środków BFG, a 3,47 mld ze środków Systemu Ochrony Banków Komercyjnych. SOBK tworzy osiem największych banków komercyjnych w Polsce: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO BP oraz Santander Bank Polska.

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku

W komunikacie wydanym w tej sprawie podano, że Getin Noble Bank zagrożony był upadłością, a jego aktywa nie wystarczały na pokrycie zobowiązań. BFG wskazuje, że podejmowane przez bank działania nie zapewniły przywrócenia wymaganego przez prawo poziomu funduszy własnych.

Co przymusowa restrukturyzacja oznacza dla klientów banku? Obsługa klientów ma przebiegać tak jak do tej pory, zachowują oni dostęp do swoich wszystkich oszczędności w placówkach oraz przez bankowość internetową i aplikację mobilną. Dotyczy to wszystkich osób i podmiotów, w tym klientów indywidualnych i firmowych, a także klientów bankowości osobistej oraz private banking.

Placówki Getin Noble Banku będą działać pod dotychczasowymi szyldami do czasu rebrandingu na VeloBank. Obecnie trwa proces rejestracji zmiany nazwy. Przeniesione do VeloBanku zostaną m.in. wszystkie depozyty, a także kredyty w złotych. Natomiast kredyty hipoteczne w walutach obcych są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Banku.

BFG podkreśla, że klienci posiadający kredyt w Getin Noble Banku będą obsługiwani bez zmian. Spłaty mają przebiegać na dotychczasowych zasadach. Bez zmian przebiega także korzystanie z kart i bankomatów. Nie zmieniają się również numery rachunków bankowych, strony logowania, hasła i loginy do bankowości internetowej.