Firmy planują wzbogacić logistyczne rozwiązania Grupy Rhenus o funkcjonalności zarządzania dokumentami (Trusted Document Management) oferowane przez system blockchain Billona. Na mocy umowy Rhenus oraz Billon będą prowadzić prace nad zastosowaniem systemu blockchain stworzonego przez Billon w istniejących rozwiązaniach Grupy Rhenus.

Rozwiązania blockchain do zarządzania dokumentami

Obie spółki zorganizują też wspólne webinary i kampanie online odpowiadające na zainteresowanie klientów Grupy Rhenus tą technologią. Billon i Rhenus będą ponadto współpracować w zakresie pozyskiwania nowych klientów dla rozwiązań opartych o blockchain.

– Blockchain jako technologiczna podstawa rozwiązań zarządzania dokumentami i danymi gwarantuje zaufanie w procesach biznesowych w stopniu, jakiego wcześniejsze technologie nie są w stanie osiągnąć – mówi Andrzej Horoszczak, prezes zarządu Billon Digital Services.

– Zmieniamy dotychczasowy sposób pracy klientów w kierunku lepszego wykorzystania przez człowieka potencjału tak zwanych inteligentnych technologii informatycznych – mówi Jacek Dudkiewicz, prezes zarządu Rhenus Data Office Polska.

Billon podpisał ostatnio umowę o partnerstwie z firmą Sygnity, zakładającą wspólne prace nad rozwiązaniami blockchainowymi służącymi optymalizacji procesów biznesowych.