Firmy planują wzbogacić rozwiązania Sygnity o zaufane zarządzanie dokumentami (Trusted Document Management) oferowane przez system blockchain Billona oraz odpowiedzieć na zainteresowanie klientów Sygnity tą technologią.

Na mocy listu intencyjnego Sygnity otrzyma dostęp do otwartej platformy blockchain (ang. Unified Blockchain Platform) zdolnej przetwarzać dokumenty, narodową walutę, oraz dowolną cyfrową wartość w postaci tokenów bezpośrednio w strukturach łańcuchów danych.

Jak Billon wykorzystuje technologię blockchain?

– Sygnity dołącza do rosnącego grona partnerów Billona, wykorzystujących nasz system blockchain do tworzenia rozwiązań budujących internet wartości i zaufania dla biznesu  – mówi Andrzej Horoszczak, prezes zarządu Billon Digital Services.

Billon rozwija system zaufanego zarządzania dokumentami (Trusted Document Management – TDM), umożliwiający wymianę informacji biznesowej z użyciem autorskiej technologii blockchain. W odróżnieniu od innych blockchainów protokół opracowany przez Billon nie przechowuje w rozproszonej formie jedynie kryptograficznych odwołań do dokumentów, a kompletne dokumenty.

Billon pracuje obecnie nad wprowadzeniem funkcjonalności zdalnego podpisu i elektronicznego doręczenia dokumentów, co pozwoli na zdalne składanie oświadczeń woli i zawieranie umów w formie dokumentu elektronicznego w pełnej zgodności z przepisami krajowymi i unijnymi.