Audyt finansowy został przeprowadzony przez niezależną zewnętrzną agencję audytową, certyfikowaną przez estoński rząd. Zbadano istnienie i stan aktywów oraz ich obecność na kontach użytkowników – obejmuje to zarówno aktywa kryptowalutowe, jak również fiducjarne. Analizie w ramach audytu podlegały także sprawozdania finansowe oraz dochody, przychody i zyski. Potwierdzono również zgodność działań firmy z obowiązującymi procedurami AML (Anti-Money Laundering – przeciwdziałanie praniu pieniędzy) i KYC (Know Your Customer – weryfikacja tożsamości klienta).

Fintech Bitbay przeniósł się do Estonii w październiku 2019 roku. Wcześniej giełda funkcjonowała na Malcie, po tym jak w 2018 roku postanowiła „wyprowadzić” się z Polski.

BitBay pierwszą giełdą kryptowalut, która spełniła wymagania estońskiej FIU

Wyżej wymienione analizy zostały przeprowadzone w ramach wymogów narzucanych przez estońskie prawo. Procedura ma potwierdzać stabilność finansową firmy i to, że jest pozytywnie oceniana przez lokalnych regulatorów. W komunikacie czytamy także o tym, że aktywa użytkowników mają być odpowiednio zabezpieczone.

– Przejrzystość finansowa i bezpieczeństwo są dla nas najwyższymi priorytetami. Wierzymy, że w świecie finansów, także kryptowalutowych, odpowiednie regulacje prawne są koniecznością, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich uczestników rynku. Uznanie tak szanowanego i wymagającego autorytetu jak estońska jednostka analityki finansowej potwierdza, że obraliśmy właściwą drogę rozwoju. Oczywiście, stały i dynamiczny rozwój rynku sprawia, że nie chcemy osiadać na laurach. Nieustannie będziemy poprawiać nasze standardy bezpieczeństwa i procedury wewnętrzne, aby spełnić oczekiwania regulatorów i zapewnić bezpieczeństwo naszym klientom – komentuje biuro prasowe BitBay.

Po wynikach audytu giełda kryptowalut BitBay upubliczniła również swoje sprawozdanie finansowe. Od października 2019 r. do grudnia 2020 r. spółka wypracowała 8 849 686 EUR przychodu netto, osiągając tym samym zysk netto w wysokości 6 591 835 EUR po opodatkowaniu.

W maju bieżącego roku BitBay poinformował o pozyskaniu nowego inwestora z USA. W związku z tym ówczesny CEO jak i założyciel firmy – Sylwester Suszek przestał pełnić w spółce swoje obowiązki.