Sklepy internetowe korzystające z systemu Płatności Online Blue Media mogą już korzystać z oferty finansowania od Brutto.pl w modelu revenue based financing (RBF). Wysokość finansowania oraz dziennej spłaty zależna jest od przychodów sklepu. Cały proces odbywa się w pełni zdalnie, bez konieczności podawania przez merchanta danych firmowych oraz finansowych.

Model RBF zyskuje w Polsce na popularności

Model RBF to inaczej finansowanie oparte na przyszłych przychodach pożyczkobiorcy. Proces polega na tym, że wcześniej pozyskaną kwotę spłaca się jako wcześniej, z góry ustaloną część przyszłych przychodów firmy. Bez odsetek czy określonego końcowego terminu spłaty.

Spółka Brutto, wchodząca w skład grupy kapitałowej PragmaGO, to operator serwisu Brutto.pl, za pomocą którego przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o takie finansowanie. Firma nawiązała współpracę z operatorem płatności Blue Media by udostępnić swoją ofertę firmom rynku e-commerce.

Maksymalnie możemy otrzymać do 50 tys. PLN

Z oferty mogą skorzystać wszystkie sklepy internetowe, które na co dzień używają Płatności Online Blue Media i są zarejestrowane w serwisie Brutto.pl. Jedynym warunkiem jest minimum trzymiesięczna historia transakcji zrealizowanych za pośrednictwem Blue Media.

Sklep może liczyć na finansowanie w kwocie do 50 000 zł przy całkowitym koszcie wynoszącym 15% kwoty finansowania za maksymalnie 15-miesięczny okres spłaty. Decyzja o przyznaniu finansowania opiera się na wynikach sprzedażowych sklepu, które są weryfikowane na podstawie danych z konta sklepu w Blue Media (PayBM). Wysokość możliwego finansowania zależna jest wyłącznie od aktualnych przychodów sklepu.

Po akceptacji regulaminu i podpisania umowy o finansowanie za pomocą otrzymanego kodu SMS, wnioskowana kwota zostanie natychmiast przekazana na numer rachunku bankowego podany na koncie Blue Media (PayBM).

Spłata zobowiązania odbywa się w cyklach dziennych, jako stały procent obrotu danego merchanta, które są automatycznie pobierane z salda sklepu na koncie Blue Media. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca w danym miesiącu zarobi mniej, rata będzie nominalnie niższa.