Fintech Blue Media wprowadza nowe usługi związane z weryfikacją klientów w oparciu o dostęp do informacji o rachunkach bankowych (tzw. AIS). Taką możliwość daje unijna dyrektywa PSD2. Rozwiązanie przeznaczone jest dla firm z branży finansowej, telekomunikacyjnej czy energetycznej. Podobne usługi świadczy już m.in. Kontomatik.

Dzięki dostępowi do informacji o rachunkach bankowych, o który Blue Media – jako licencjonowany przez KNF podmiot – może prosić klientów indywidualnych, usługodawca może ocenić np. zdolność kredytową lub rzetelność w płaceniu rachunków czy spłacaniu rat.

Zdalny dostęp do informacji z rachunku bankowego

– Zdalny dostęp do informacji z rachunków bankowych to przede wszystkim szybkość weryfikacji danych i przyspieszenie procesu np. rozpatrywania wniosku kredytowego. Pozytywna historia rachunku może być również sygnałem dla usługodawcy, np. firmy telekomunikacyjnej, że klient jest wiarygodny, i warto zaproponować mu lepszą ofertę, lub np. smartfon w niższej cenie – wyjaśnia Marek Popielarczyk, odpowiedzialny w Blue Media za rozwój usług związanych z zarządzaniem ryzykiem.

Narzędzia Blue Media umożliwiają zautomatyzowaną ocenę wiarygodności klientów w oparciu o m. in. analizę dochodów (wpływów na rachunek z tytułu wynagrodzeń, rent, emerytur czy świadczeń socjalnych), porównywanie danych z rachunku z danymi z biur informacji gospodarczej i Biura Informacji Kredytowej (krzyżowa weryfikacja danych), identyfikację problemów klienta z regulowaniem zobowiązań (wpłaty na konta firm windykacyjnych i transakcje komornicze) czy analizę historii kredytowej (częstości zaciągania pożyczek).

Z nowych narzędzi weryfikacyjnych Blue Media skorzysta niebawem Provident. Lider pożyczkowy współpracował w tym zakresie z sopockim fintechem jeszcze przed wejściem w życie przepisów dyrektywy PSD2. Teraz usługa weryfikacji klientów będzie wzbogacona o nowe metody i funkcjonalności, które pozwolą na szybsze rozpatrywanie wniosków pożyczkowych.

– Partnerstwo firm pożyczkowych i fintechowych sprawia, że możemy efektywnie wykorzystać usługi, które zostały zdefiniowane w ramach Dyrektywy PSD2. Rozwiązanie, które wdrożyliśmy wspólnie z Blue Media, wpłynie nie tylko na większą dostępność naszych produktów, przy jednocześnie wysokim standardzie zarządzania ryzykiem, ale także poprawi i przyspieszy znacząco proces wnioskowania o pożyczkę z punktu widzenia Klienta – może on teraz zweryfikować się szybciej, prościej i równie bezpiecznie. To dla nas ogromna korzyść” – wskazuje Agnieszka Biskup, Kierownik ds. Rozwoju Biznesu Internetowego w Provident Polska.

Nowe możliwości dzięki PSD2

Usługa AIS (Account Information Service) to zagregowana informacja o szczegółach dotyczących rachunku lub kilku rachunków bankowych, dająca klientom łatwy wgląd online w stan ich finansów lub umożliwiająca im potwierdzenie w innych instytucjach swojej sytuacji finansowej. Co ważne, wgląd w informacje o rachunku mogą mieć tylko podmioty posiadające odpowiednią europejską licencję, i tylko na życzenie właściciela rachunku.

W październiku 2019 r. Blue Media – jako jedna z pierwszych dwóch spółek w Polsce – uzyskała rozszerzenie licencji KNF potwierdzające, że firma posiada zezwolenie na świadczenie usług dostępu do informacji o rachunku (AIS) oraz usługi inicjowania płatności (PIS). Usługi te przewiduje europejska dyrektywa PSD2, która weszła w życie we wrześniu 2019 r.