Na koniec czerwca BNP Paribas obsługiwał 3,9 mln klientów. Około 1,2 mln z nich korzystało z kanałów cyfrowych, a 536 tys. z aplikacji mobilnej GOmobilie (to wzrost o 9% kwartał do kwartału). Tylko w Q2 bank obsłużył 7,4 mln transakcji mobilnych i 2,2 mln transakcji BLIKIEM. Wzrosty odpowiednio o 43% i 31% k/k.

Wyniki BNP Paribas po I półroczu 2020

– Mimo wyzwań utrzymaliśmy poziom dochodów podstawowych, które nadal pozostają pod presją wynikającą z trzykrotnego cięcia stóp procentowych oraz niepewności co do rozwoju sytuacji makroekonomicznej. Konsekwentnie realizujemy założone synergie kosztowe. Podejmujemy kolejne inicjatywy optymalizacji i automatyzacji procesów wewnętrznych, co częściowo powinno zneutralizować efekty niższych przychodów. Czerwiec przyniósł optymistyczne sygnały, widzimy znaczące odbicie w sprzedaży oraz ożywienie aktywności klientów, uważnie obserwujemy czy taki trend utrzyma się w kolejnych miesiącach – mówi Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska.

W II kwartale zysk netto Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska przekroczył 219 mln zł (wobec 217 mln zł rok wcześniej). Pozytywny wpływ na wynik miały zdarzenia jednorazowe o wartości 45 mln zł, na które złożyła się wycena akcji i udziałów w spółkach infrastrukturalnych BIK oraz KIR. Bez ich uwzględnienia zysk netto wyniósłby 179 mln zł. Zysk powiększył także wynik na działalności inwestycyjnej, w wysokości ponad 41 mln zł (korzystna sprzedaż papierów wartościowych z portfela inwestycyjnego). Na koniec półrocza łączny zysk netto Grupy wyniósł 334,1 mln zł (-11,8% r/r) – czytamy w komunikacie.

Pełną prezentację z wynikami BNP Paribas po I półroczu 2020 można pobrać tutaj.

BNP Paribas stawia na rozwiązania cyfrowe

BNP Paribas stawia także na innowacyjne rozwiązania. Od maja, za pomocą aplikacji Booksy, każdy może umówić się z doradcą na spotkanie w sprawie produktów inwestycyjnych lub hipotecznych w jednym ze stu oddziałów banku.

We współpracy z firmą Autenti wdrożono rozwiązanie, które pozwala na podpisywanie dokumentów bez konieczności ich fizycznej wymiany między bankiem a klientem. W I połowie roku za pośrednictwem platformy Autenti zostało zawartych ponad 70 tys. umów. BNP Paribas umożliwił również przedsiębiorstwom, które są klientami banku, wykorzystanie platformy Autenti do elektronicznego podpisywania dokumentów w ich wewnętrznych procesach