BNP Paribas opublikował komunikat o wykonaniu decyzji Prezesa UOKiK nr RBG – 4/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku. Zdaniem Urzędu bank w nieodpowiedni sposób informował klientów o zmianach w cennikach i regulaminie. Komunikaty były wysyłane tylko za pośrednictwem bankowości elektronicznej, co według UOKiK-u nie spełnia wymogów trwałego nośnika.

W celu ograniczenia korespondencji papierowej banki inwestują w nowe technologie mające pomóc w rozwiązaniu problemu trwałego nośnika. Na początku czerwca BNP Paribas poinformował o wdrożeniu usługi Krajowej Izby Rozliczeniowej, czyli trwałego nośnika opartego o technologię blockchain. Wcześniej podobną ścieżkę obrał PKO Bank Polski.

BNP Paribas wypłaci rekompensaty klientom

Na rekompensatę mogą liczyć ci klienci BNP Paribas, którzy w okresie od stycznia 2014 r. do listopada 2016 r. otrzymali informację o zmianach w cennikach lub regulaminie w sposób nie spełniający wymogów trwałego nośnika – czyli na przykład za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Dotyczy to także tych osób, które w tamtym okresie były klientami Raiffeisen Bank Polska (który został przejęty przez BNP Paribas).

W takim razie na co dokładnie mogą liczyć klienci? Rekompensata publiczna może zostać zrealizowana w postaci:

  • możliwości otwarcia nieodnawialnej lokaty 3 miesięcznej (3M) z promocyjnym oprocentowaniem wynoszącym 1,2% w skali roku (standard 1,0%) przy maksymalnej kwocie lokaty 20.000 PLN, która może być założona w okresie 3 miesięcy od daty wysłania korespondencji, o której mowa w pkt i. zobowiązania, z zastrzeżeniem, że jeden klient może założyć maksymalnie jedną lokatę; przy czym lokatę można założyć w oddziale ww. Banku, albo
  • zwolnienia z opłaty za użytkowanie karty debetowej (w odniesieniu do kart, dla których opłata jest pobierana) przez 1 miesiąc kalendarzowy po złożeniu przez klienta stosownego wniosku o zwolnienie z opłaty; a w przypadku konsumentów, którzy korzystają z bezpłatnej karty, możliwość korzystania z darmowych powiadomień SMS nie będących kodem autoryzacyjnym przez 3 miesiące, przez tych klientów, którzy korzystają z tej usługi.

Wniosek o zwolnienie z opłaty za kartę lub zwolnienie z opłaty za powiadomienia SMS konsumenci mogą złożyć w oddziale lub w Systemie Pl@net w terminie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku. Zwolnienie to będzie dotyczyło miesiąca kalendarzowego, lub następującego po miesiącu, w którym wniosek został złożony. Wniosek składa się odrębnie dla każdej karty debetowej.

Z kolei osoby będące klientami Raiffeisena (w podanym wcześniej okresie) mogą liczyć na darmowe wypłaty z bankomatów na całym świecie przez 1 miesiąc. Klient musi wskazać preferowany miesiąc w korespondencji pisemnej. Rekompensata dotyczy zarówno transakcji kartami debetowymi, jak i kredytowymi.