Aktualizacja 10.03.2020 rok

Informacja od organizatora: W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 i jego wpływem na organizację wydarzenia, podjęliśmy decyzję o przesunięciu terminu VIII Cashless Congress na drugą połowę września 2020. Prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość.

Poniższe informacje są już nieaktualne

Podczas wydarzenia zachowane zostaną zachowane najwyższe standardy dotyczące higieny, dostępności środków dezynfekcyjnych oraz kontroli bezpieczeństwa uczestników.

VIII Cashless Congress nie odbędzie się tylko w przypadku, jeżeli do dnia rozpoczęcia wydarzenia władze państwowe wydadzą zakaz organizacji tego typu wydarzeń.

O Cashless Congress

Cashless Congress jest największym wydarzeniem branży płatniczej, platformą wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy wszystkimi interesariuszami polskiego rynku – administracją publiczną, regulatorami, bankami, agentami rozliczeniowymi, organizacjami płatniczymi, dostawcami technologii i uczelniami.