Cashless Congress jest największym wydarzeniem branży płatniczej, platformą wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy wszystkimi interesariuszami polskiego rynku – administracją publiczną, regulatorami, bankami, agentami rozliczeniowymi, organizacjami płatniczymi, dostawcami technologii i uczelniami.

FROB i Fundacja Polska Bezgotówkowa

Partnerem strategicznym FROB przy organizacji Kongresu jest Fundacja Polska Bezgotówkowa, instytucja powołana wspólnie przez Ministra Rozwoju i Finansów oraz Związek Banków Polskich, a także organizacje Visa i Mastercard. Honorowym Przewodniczącym Rady Programowej jest Pan Tadeusz Kościński, Minister Finansów, który również zapowiedział swoje wystąpienie w części otwierającej Kongres.

VIII Cashless Congress odbędzie się w Warszawie w dniach 17-18 marca 2020 r. w Hotelu Intercontinental. Przewidujemy udział ponad 700 ekspertów, którzy w czasie dwudniowych obrad wysłuchają prezentacji i paneli dyskusyjnych. Motywem przewodnim tegorocznego Kongresu rola Polski jako lidera zmian na europejskim rynku płatniczym.

Więcej informacji na stronie VIII Cashless Congress. Program wydarzenia. Fintek.pl jest partnerem medialnym wydarzenia.