W ciągu ostatnich dwóch lat niemiecki challenger bank został poddany wzmożonej kontroli organów nadzoru finansowego. W maju br. powołano specjalnego komisarza, który ma za zadanie monitorować N26 pod względem realizowania zaleceń dotyczących odpowiednich wewnętrznych kontroli, stosowania środków bezpieczeństwa, a także przestrzegania wymogu należytej staranności.

Poinstruowano N26 o konieczności zapewnienia odpowiednich zasobów kadrowych, technicznych i organizacyjnych. Zwiększenie zaplecza ma pomóc fintechowi wywiązywać się z obowiązków wynikających z prawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

N26 ukarane w związku z AML

Kara w wysokości 4,25 mln EUR nałożona przez BaFin dotyczy spóźnionego raportowania przez bank o prawie 50 podejrzanych aktywnościach. Miało to miejsce w 2019 i 2020 roku. Obowiązek raportowania czynności takich jak podejrzane transakcje nakładają przepisy dotyczące AML.

N26 w złożonym oświadczeniu zapewnił, że początkiem bieżącego roku wdrożono odpowiednie środki zaradcze dotyczące raportowania podejrzanych aktywności.

Warto przypomnieć, że fintech N26 stara się o pozyskanie kolejnego finansowania, dzięki któremu wycena spółki osiągnęłaby około 10 mld USD. Ma to być ostatnia runda inwestycyjna przed wejście na giełdę.