Chmura dla zdrowia będzie w pierwszej kolejności oferować EDM w chmurze. Rozwiązanie umożliwi tworzenie, autoryzowanie i gromadzenie dokumentacji indywidualnej i zbiorczej z zachowaniem standardów bezpieczeństwa. Zagwarantuje także ich dostępność oraz przetwarzanie w trybie 24/7.

Innowacje dzięki chmurze

– Obecnie jednym z ważniejszych, technologicznych wyzwań w sektorze ochrony zdrowia jest zapewnienie dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej 24/7, co jest wymogiem regulacyjnym. Ważne jest, aby proces ten pod kątem przetwarzania danych pacjentów odbywał się w sposób wysoce bezpieczny i by możliwa była integracja pomiędzy świadczeniodawcami a systemami centralnymi, zarządzanymi przez Ministerstwo Zdrowia.– powiedział Krzysztof Groyecki, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland.

Cyfryzacja służby zdrowia pozwala nie tylko na uproszczenie i przyspieszenie funkcjonujących procesów, ale otwiera też możliwości budowy nowych usług.

– Dzięki zastosowaniu rozwiązań dostępnych w chmurze w nieodległej przyszłości możliwe będzie także szybsze diagnozowanie pacjentów, np. dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do analizy badań obrazowych i szybszego wykrywania różnego typu schorzeń czy anomalii – dodał Dariusz Śliwowski.

Wcześniej Chmura Krajowa nawiązała współpracę między innymi z Microsoftem. Wśród jej partnerów znaleźli się ostatnio również SAP i T-Mobile.