Rozmowa miała miejsce podczas 11. FinTech & 10. InsurTech Digital Congress. Maciej Krasowski był jednym z prelegentów kongresu. W swoim wystąpieniu poruszył m.in. takie kwestie jak konstrukcja oraz przyszłość zdecentralizowanych finansów.

DeFi to nie tylko technologia

Według Macieja Krasowskiego w zdecentralizowanych finansach obok blockchain i użyteczności ważna rolę odgrywa tworząca ten obszar społeczność. Powinny mieć to na uwadze podmioty, które planują przejście do DeFi.

W rozmowie został poruszony także wątek zainteresowania DeFi ze strony tradycyjnych instytucji finansowych. Zachętą do wejścia w świat zdecentralizowanych finansów ma być jego rosnąca kapitalizacja. Rynek DeFi dla „standardowych finansów” może stanowić nie tylko wyzwanie, ale nową przestrzeń do działania.

Rozmowa jest dostępna na YouTube: