Oba projekty znacząco różnią się od projektów realizowanych dotychczas przez CPPC. Zasadniczą różnicą jest skala podmiotów biorących udział w projektach. Do kwietnia br. CPPC realizowało niecałe 500 umów, a w efekcie przeprowadzenia zdalnej szkoły i zdalnej szkoły plus
będzie ich łącznie blisko 6 tysięcy do sierpnia 2020r.

180 mln złotych w ramach programu #zdalna szkoła

– Różnica pomiędzy startem pierwszego i drugiego projektu wynosiła jedynie 1,5 miesiąca. Wyciągnęliśmy wnioski z pracy nad zdalną szkołą i w drugim projekcie, w jeszcze większym stopniu postawiliśmy na automatyzm procesów konkursowych. Wszystkie dokumenty są przesyłane w aplikacji, w odpowiednich formatach umożliwiających tworzenie raportów i wyłapywanie potencjalnych błędów. – Agnieszka Kurowska-Szczepańska, dyrektor departamentu kompetencji cyfrowych w CPPC.

Transformacja procesów aplikacyjnych konkursów, przeprowadzanych przez CPPC, była konieczna z wielu powodów, po pierwsze wszystkim zależało na jak najszybszym wyposażeniu uczniów wykluczonych cyfrowo w sprzęt komputerowy. Po drugie w momencie startu pierwszego
projektu cały zespół CPPC funkcjonował w trybie pracy zdalnej. Dzięki pełnej cyfryzacji jednostki oraz elektronicznemu obiegowi dokumentów w miesiąc zespołowi, wyznaczonemu do realizacji projektu, udało się ocenić prawie 3 tys. wniosków oraz podpisać ponad 2 tys. umów.

– Już na etapie tworzenia założeń do projektu wiedzieliśmy, że ten projekt to również duże wyzwanie managerskie. Po raz pierwszy pracowaliśmy, całym zespołem, poza biurem. Dotychczasowe projekty, realizowane przez jednostki administracji publicznej, również przez nas, cechują się stacjonarnym trybem wykonywania. Musieliśmy odpowiednio przygotować pracowników do innego sposobu wykonywania pracy oraz do zupełnie nowego rodzaju i tempa realizacji konkursu – Katarzyna Blachowicz, zastępca dyrektora CPPC.

Równolegle trwały prace nad przygotowaniem pełnej dokumentacji, infrastruktury informatycznej oraz strategii komunikacyjnej. Ogrom i tempo pracy jedynie napędziły nas do działania, a dzięki znalezieniu dodatkowych oszczędności, mogliśmy rozpocząć prace nad konceptem zdalnej szkoły plus. Łącznie przeznaczyliśmy na ten cel 366 mln zł z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – dodaje.

Na dzień 18 czerwca CPPC przelało ponad 99% środków z programu #zdalnaszkoła. Natomiast w drugiej edycji wykonano ponad 780 przelewów na ponad 1900 ocenionych wniosków. Szczegóły obu programów dostępne są na stronie internetowej www.cppc.gov.pl