Crowdfunding nie doczekał się jeszcze w Polsce dedykowanej regulacji prawnej, tym samym do jego funkcjonowania stosuje się przepisy różnych aktów prawnych. W rezultacie pojawiają się wątpliwości interpretacyjne dotyczące stosowania poszczególnych przepisów. Przez jakiś czas podstawową zagwostką było określenie legalności działania platform crowdfundingowych, ale te zostały rozwiązane przez KNF – tak crowdfunding jest legalny, ale pod pewnymi warunkami.

Zasady Dobrych Praktyk Operatorów Platform Crowdfundingowych

Dalsze wątpliwości w zakresie interpretacji poszczególnych przepisów ma rozwiać samoregulacja sektora prowadzona przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, która pracuje nad pierwszymi w Polsce Zasadami Dobrych Praktyk Operatorów Platform Crowdfundingowych.

Dokument ma regulować podstawowe zasady działania operatorów platform crowdfundingowych, znajdujących zastosowanie we wszystkich modelach finansowania społecznościowego, a także zawierać szczegółowe rozdziały odnoszące się do operatorów poszczególnych modeli crowdfundingu, tj. crowdfundingu donacyjnego i opartego na nagrodach, pożyczkowego, a także inwestycyjnego (tzw. crowdfundingu udziałowego, crowdinvestingu). – Zasady mają na celu ujednolicenie praktyk biznesowych całego rynku finansowania społecznościowego, a także zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestników- czytamy w informacji przesłanej przez KPF.

Celem zespołu pracującego nad wspomnianą samoregulacją jest zapewnienie standardów obsługi użytkowników platform crowdfundingowych, tj. transparentności działania platform, odpowiedniej weryfikacji tożsamości i wiarygodności platform, a także jednolitych zasad dotyczących zarządzania konfliktem interesów, reklamy oraz rozpatrywania reklamacji. Do zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele każdego z modeli crowdfundingu: PolakPotrafi.pl, Finansowo.pl, Emonero.pl, Finamika.pl, Beesfund.com, Mintos, dołączyła ostatnio platforma Crowdway, specjalizująca się wcrowdfundingu inwestycyjnym.

Projekt Zasad Dobrych PraktykOperatorów Platform Crowdfundingowych został już skonsultowany z szerokim gronem interesariuszy, w tym z organami administracji publicznej. Pozostaje nam czekać na finalną wersję projektu. Przypomnijmy, że samo powstanie dokumentu to tylko połowa sukcesu. Należy go jeszcze stosować w praktyce.