Karolina Rzońca-Bajorek

Skonsolidowany zysk operacyjny wzrósł o 29% i wyniósł 323 miliony PLN. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 102 milionów PLN, czyli o 25% wyższym w porównaniu do I kwartału 2020 roku.

Rosnący zysk dla grupy Asseco

Po trzech miesiącach bieżącego roku zysk operacyjny non-IFRS wyniósł 399 milionów PLN i był wyższy o 26%, a zysk netto non-IFRS, po wzroście o 23%, ukształtował się na poziomie 116 milionów PLN.

Po I kwartale 2021 roku grupa poprawiła wyniki we wszystkich segmentach operacyjnych. W segmencie Formula Systems sprzedaż wzrosła o 16% do 2,2 miliardy PLN, a zysk operacyjny o 31% do 167 milionów. Przychody segmentu Asseco International zwiększyły się o 9% i wyniosły 819 miliony PLN, a zysk operacyjny wzrósł o 21% do 98 milionów PLN.

W segmencie Asseco Poland osiągnięto sprzedaż na poziomie 367 milionów PLN, czyli o 18% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej, a zysk operacyjny był o 38% wyższy i wyniósł 59 mln zł. Za 89% przychodów Grupy odpowiadały rynki zagraniczne reprezentowane przez segmenty Formula Systems i Asseco International.

Przychody Asseco są zdywersyfikowane sektorowo. Po I kwartale 2021 r. przedstawiają się następująco: przedsiębiorstwa – 41%, bankowość i finanse – 34% oraz instytucje publiczne –25%.

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2021 roku w obszarze oprogramowania i usług własnych ma obecnie wartość 8,6 miliarów PLN i jest o 14% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Dywersyfikacja i cyfryzacja

-To był dla nas bardzo dobry kwartał. Osiągnęliśmy satysfakcjonujące wzrosty wyników we wszystkich segmentach oraz sektorach działalności. Konsekwentnie realizujemy strategię geograficznej, sektorowej i produktowej dywersyfikacji biznesu, co przynosi wymierne efekty – mówi Karolina Rzońca-Bajorek (zdjęcie główne), Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Asseco Poland.

– Przyspieszona cyfryzacja procesów biznesowych przedsiębiorstw i instytucji jest już nie tylko wynikiem pandemii, ale stała się stałą strategią rozwoju wielu organizacji. Obserwujemy wśród naszych klientów zwiększone zainteresowanie m.in. usługami bezpieczeństwa i zaufania oraz rozwiązaniami ERP. To przekłada się na wzrost naszego portfela zamówień i pozwala na większy optymizm w realizacji celów na ten rok. Kontynuujemy nasz rozwój organiczny oparty o sprzedaż własnego oprogramowania i usług z nim związanych, a także poprzez przejęcia. W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku dołączyły do nas cztery nowe spółki, wzmacniając naszą pozycję na rynkach międzynarodowych – dodaje.