Kongres otworzył wystąpienie minister finansów, Teresy Czerwińskiej, która mówiła, że „Dziś wyzwaniem jest budowanie gospodarki opartej na innowacjach, nie zaś konkurowanie głównie kosztami pracy. Chcę przypomnieć o wypracowywaniu nowego modelu gospodarki 4.0. Poszerzamy zakres zastosowania ulg podatkowych, jeśli chodzi o prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Pracujemy nad innovation box, czyli nad ulgą dla przedsiębiorców, którzy czerpią dochody z wykorzystywania patentów ”. O czym jeszcze prócz innowacji mogliśmy dziś usłyszeć?

Co ze strefą euro?

Podczas Kongresu wystąpił również Paweł Borys – Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, który mówił, że Polacy powinni z dużym szacunkiem odnosić się do ojców założycieli polskiego systemu finansowego w latach 20., kiedy to powstały podwaliny zdrowego systemu finansowego, jaki mamy obecnie w kraju. Dodatkowo wspomniał również o szansie, jaka stoi przed naszym społeczeństwem, aby dołączyć do krajów najbardziej rozwiniętych, jednak zaznaczył, że przed nami jest jeszcze wiele pracy.

O wejściu do strefy euro Paweł Borys powiedział, że „Do strefy euro, powinniśmy przyłączyć się za kilka lat, pod dwoma warunkami. 1) Powinniśmy poczekać, aż strefa euro się skutecznie zreformuje. 2) Powinniśmy poczekać, aż polska gospodarka będzie na wyższym poziomie dochodów i stóp procentowych. Elastyczny kurs walutowy też ma znaczenie”. Dużo zmian zapowiedział również Marek Niechciał – prezes UOKiK, który zaapelował do banków, by wprowadziły kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową. Swoją propozycję argumentował tym, że może to dać lepszą ochronę konsumenta podczas trwania umowy kredytowej, a także zapewni stabilność sektora finansowego w Polsce.

/Asia Stankiewicz