Wydawany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w kraju przegląd działań społecznie odpowiedzialnego biznesu w danym roku. Jego premiera odbyła się podczas odbywających się właśnie 7. Targów CSR na stadionie PGE Narodowym. Pierwsze edycje publikacji zawierały przykłady kilkudziesięciu działań prowadzonych przez firmy, które mieściły się na kilkunastu stronach.

Firmy są coraz bardziej odpowiedzialne

Obecnie, po 16 latach na blisko 200 stronach publikacji znalazły się opisy 1190 dobrych praktyk – 639 nowych i 551 długoletnich – to odpowiednio o 39 i 32 proc. więcej praktyk niż w ubiegłorocznej edycji raportu. Ten zdecydowany wzrost liczby praktyk odzwierciedla rosnącą świadomość roli i znaczenia rozwiązań CSR. Firmy coraz rzadziej utożsamiają je tylko z prostymi działaniami  filantropijnymi i zaczynają podchodzić do CSR kompleksowo, włączając rozwiązania społecznie odpowiedzialne w strategie biznesowe na różnych szczeblach organizacji.

– W naszej ocenie, firmy nie powinny skupiać się wyłącznie na działalności czysto biznesowej, w oderwaniu od szerszych potrzeb społecznych. Dotyczy to w szczególności podmiotów oferujących usługi finansowe, które nie tylko powinny konstruować uczciwą i zrozumiałą ofertę, gwarantującą bezpieczeństwo klientów, ale także udostępniać i promować narzędzia do efektywnej edukacji w tym obszarze – mówi Agnieszka Szczepanik, Dyrektor Departamentu Edukacji w Wonga Polska, odpowiedzialna za projekt Kapitalni.

Edukacja finansowa jest kierunkiem, w którym powinniśmy zmierzać, jeśli myślimy o stabilnym i zrównoważonym rozwoju rynku finansowego i społeczeństwa. Nasz cel to „odczarowanie” postrzegania tej tematyki jako trudnej i nieciekawej, dlatego tym bardziej cieszymy się, że platforma Kapitalni została doceniona w kategorii dobrych praktyk z zakresu odpowiedzialnego biznesu i znalazła swoje miejsce w raporcie – dodaje.

Polacy potrzebują edukacji finansowej

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki”, to nie tylko zbiór przykładów działań biznesu z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. Publikacja przynosi także przegląd najważniejszych wydarzeń dotyczących odpowiedzialnego biznesu w Polsce, wykaz ważnych  polskich i światowych publikacji, badań i artykułów prasowych na temat CSR. Wszystkie nadesłane przez firmy dobre praktyki, po weryfikacji przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, są klasyfikowane według 7 obszarów ISO 26000.

Dodatkowo, tegoroczna edycja raportu jest drugą, w której do dobrych praktyk firm przyporządkowane zostały Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W ten sposób FOB przyłącza się do promocji Celów, zachęcając wszystkie firmy, aby tworząc i realizując pojedyncze działania i całe strategie odpowiedzialnego biznesu − brały pod uwagę wyzwania zrównoważonego rozwoju zdefiniowane na poziomie globalnym.

– Dobre praktyki realizowane przez Platformę Kapitalni są odpowiedzią na wciąż niski poziom wiedzy finansowej Polaków – w badaniu OECD sprawdzającym stan świadomości finansowej konsumentów w 30 krajach, znaleźliśmy się na ostatnim miejscu – tłumaczy Agnieszka Szczepanik.

Grywalizacja pomocnym elementem w nauce

Celem, jaki przyświeca twórcom platformy Kapitalni jest realna i mierzalna zmiana nawyków i motywacja konsumenta do odpowiedzialnych zachowań finansowych i przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sieci. Portal oferuje uczestnikom zindywidualizowane ścieżki nauki, artykuły, porady ekspertów, a także test osobowości finansowej.

Wszystkie te elementy prezentowane są w sposób przyjazny, a przede wszystkim zrozumiały dla przeciętnej osoby. Narzędziem pomocnym w nauce są elementy grywalizacji zawarte na platformie. Platforma wciąż jest rozwijana. Na IV kw. 2018 r. zaplanowane jest uruchomienie specjalnej gry edukacyjnej.

– Mamy więc jeszcze wiele do nadrobienia w kwestii edukacji finansowej. Problem zauważa wiele instytucji, jednak niewiele jest skutecznych metod nauki, które angażowałyby uczestników na dłużej – komentuje Agnieszka Szczepanik.

Kapitalni/AS