W ramach badania „Otwarta bankowość w Polsce w 2021 roku” sprawdzono, jakie e-usługi finansowe cieszą się największa popularnością wśród polskich konsumentów. Analizie poddano również czynniki determinujące decyzje zakupowe w tym obszarze.

Bezpieczeństwo i cena podstawowymi kryteriami wyboru

Z badania na temat otwartej bankowości zleconego przez Easy Check i KRD wynika, że większość Polaków, wybierając usługodawcę rozwiązań finansowych, kieruje się przede wszystkim bezpieczeństwem usług (62%) i ceną (61%). Połowa ankietowanych za bardzo istotne uznała również szybkość procesu. Jako kolejne czynniki wskazano szybkość procesu (50%) oraz wcześniejsze pozytywne doświadczenia związane z daną firmą (47%). Wpływ na decyzje zakupowe klientów w zakresu usług finansowych ma również wygoda, czyli minimum formalności i możliwość korzystania z usług całkowicie online (45%).

W gronie najpopularniejszych usług finansowych świadczonych za pośrednictwem Internetu znalazły się płatności online, z których korzysta najwięcej ankietowanych (79%). Powszechne zainteresowanie wzbudza również bankowość mobilna – korzystanie z niej zadeklarowało w ramach badania 74% respondentów. Polacy w formie online często dokonują zakupu ubezpieczeń (29%). Nieco mniej ankietowanych deklaruje korzystanie z pożyczek online (13,5%).

Kryteria wyboru usług finansowych różnią się w zależności od grupy wiekowej

Badania wskazują, że priorytety związane z wiekiem wpływają na decyzję o wyborze usługi finansowej. Większość ankietowanych w przedziale wiekowym 18-24 lata na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo i cenę, jednak w dużym stopniu zwraca uwagę na wygodę usług (54 %) oraz pozytywne opinie na temat firmy (58%). Dla najmłodszych klientów ważne są również rekomendacje ze strony znajomych i rodziny (50%).

Wyniki badań w tym obszarze nie są zaskakujące. Charakterystyczne dla pokolenia Z jest sprawdzanie opinii o danej usłudze w Internecie. Najmłodsi klienci biegle poruszają się w środowisku zakupów online, jednak jeśli chodzi o produkty i usługi finansowe często mają dopiero za sobą jedynie pierwsze doświadczenia, na których trudno bazować. Generacja Z korzysta z mediów społecznościowych, w związku z czym ma do czynienia z rekomendacjami influencerów.

Wdrożenie dyrektywy PSD2 umożliwiło wprowadzenie rozwiązań spełniających oczekiwania klientów

Powszechny dostęp do Internetu i popularność urządzeń mobilnych sprawia, że Polacy coraz częściej korzystają z usług finansowych, takich jak płatności online i bankowość mobilna. Rośnie świadomość klientów, którzy podejmując decyzje zakupowe biorą pod uwagę wiele czynników, nie kierując się tylko najniższą ceną. Przed firmami pojawia się wyzwanie sprostania rosnącym wymaganiom rynku usług finansowych.

Wdrożenie dyrektywy PSD2 umożliwiło wprowadzenie oczekiwanych rozwiązań z zakresu otwartej bankowości. Narzucenie w ramach dyrektywy obowiązku stosowania silnego uwierzytelniania klienta (SCA), czyli minimum dwustopniowej autoryzacji zwiększyło bezpieczeństwo transakcji dokonywanych online.

Nowe możliwości stanowiące odpowiedź na oczekiwania klientów, które wynikają z wdrożenia dyrektywy PSD2, to m.in. usługa dostępu do informacji o rachunku (AIS – Account Information Service). Dzięki korzystaniu z AIS firmy mogą oferować spersonalizowaną ofertę, która uwzględnia rzeczywiste możliwości klienta, ale jest też odpowiedzią na jego prawdziwe potrzeby. Rozwiązanie to przyspiesza proces udzielenia usługi finansowej, ograniczając konieczność dostarczania dokumentów przez klientów na rzecz analizy danych pozyskanych z rachunku.

Na polskim rynku usługę dostępu do informacji o rachunku świadczy m.in. firma Easy Check. Spółka oferuje rozwiązanie AIS umożliwiające analizę zachowań i potrzeb klienta oraz weryfikację kontrahenta za pomocą danych pozyskanych z jego rachunku. Cały proces odbywa się całkowicie online. Narzędzie pozwala szybko i rzetelnie ocenić sytuację finansową kontrahenta.

Niewątpliwie zaletą korzystania z AIS jest uproszczenie procesu sprzedaży i weryfikacji klienta, co może stanowić zachętę dla konsumentów i firm. W ramach badania „Otwarta bankowość w Polsce w 2021 roku” 20% ankietowanych zadeklarowało chęć umożliwienia wglądu do swojego rachunku bankowego, w zamian za uproszczenie procesu sprzedaży i weryfikacji tożsamości.