Dane europejskich klientów będą przetwarzane w 13 krajach Starego Kontynentu – w tym także w Polsce. Chodzi o takie państwa jak Austria, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Holandia, Włochy, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Polska i Szwajcaria.

Microsoft będzie przechowywał dane klientów w europejskiej chmurze

Nowa inicjatywa Microsoft została nazwana „EU Data Boundary for the Microsoft Cloud”. Wykracza ona poza obecne regulacje Unii Europejskiej i ma być odpowiedzią na potrzeby klientów. Jakie dane pozostaną w Europie? Chodzi tutaj przede wszystkim o dane osobowe – zarówno te wykorzystywane przy danych diagnostycznych i wsparciu technicznym, jak i te generowane przez usługi.

Obietnica ma wejść w życie od końca 2022 roku. Dotyczy ona takich rozwiązań chmurowych jak Microsoft Azure, Microsoft 365 i Dynamics 365.

Warto wspomnieć, że w zeszłym roku Microsoft nawiązał współpracę z Chmurą Krajową, w ramach której firma zainwestuje w Polsce 1 mld dolarów. Dzięki partnerstwu nad Wisłą powstaje pierwszy region przetwarzania danych Microsoft w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wcześniej partnerstwo z Chmurą Krajową nawiązało także Google, a pierwszy region Google Cloud w Warszawie został uruchomiony w kwietniu bieżącego roku.